Kết quả tìm kiếm cho "tìm hiểu Hiến pháp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và biện pháp phải vững 

Cập Nhật 10-12-2016

Sáng 9-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Tag: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng,Tổng Bí thư,Ban chấp hành,Trung ương Đảng

Quay lên trên free html hit counter