Kết quả tìm kiếm cho "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 17

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 

Cập Nhật 20-04-2020

Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Tag: Hội Nhà báo Việt Nam

Ban Bí thư chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng 

Cập Nhật 19-07-2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Tag: Ban Bí thư,chỉ thị,tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,người có công với cách mạng

Chỉ thị Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ - người có công và việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017) 

Cập Nhật 06-07-2017

Sau hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, đến nay, những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh đã cơ bản được giải quyết, đời sống của NCC nhìn chung được cải thiện đáng kể.

Tag: Chỉ thị,tăng cường,sự lãnh đạo,Đảng,công tác,thương binh,liệt sĩ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

Cập Nhật 23-12-2015

Sáng 23-12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 48 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”

Tag: Tỉnh ủy,Bình Dương,phòng,chống,tội phạm

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học 

Cập Nhật 30-07-2015

Ngày 1-4-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã ra Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tag: chất độc hóa học

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm an ninh, trật tự 

Cập Nhật 16-07-2015

Sáng 16-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị

Tag: An ninh,quốc phòng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

Cập Nhật 27-06-2013

Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW, ngày 24-2-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhìn chung tình hình TTATGT có chuyển biến, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông 

Cập Nhật 18-04-2013

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 19-3-2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giữ gìn TTATGT” trên địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã có nhiều giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương; đường giao thông được nâng cấp, mở rộng; mạng lưới giao thông ngày càng hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

Cập Nhật 02-07-2012

Ngày 22-10-2010, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 48/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới. Quán triệt và thực hiện chỉ thị này, tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động rất tích cực nhằm kiềm chế và kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh thanh niên 

Cập Nhật 30-10-2010

Thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên (TN) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TN đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Qua 2 năm triển khai nghị quyết, nhiều đề án, chương trình do tổ chức Đoàn tham mưu đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của TN.

Quay lên trên free html hit counter