Kết quả tìm kiếm cho "vào cuộc sống"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 61

Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 01-02-2016

Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng;

Tag: Đưa Nghị quyết,Đại hội XII,của Đảng,vào cuộc sống

TX.Dĩ An: Khi nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 12-11-2015

Ngay sau khi hoàn thành Đại hội (ĐH) Đảng các cấp, Thị ủy Dĩ An đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tích cực triển khai, đưa nghị quyết (NQ) ĐH Đảng bộ, chi bộ vào cuộc sống.

Tag: TX.Dĩ An

Đồng thuận đưa nghị quyết đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 29-10-2015

Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ ra sức thi đua để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.

Tag: đồng thuận,nghị quyết,vào cuộc sống

Đảng bộ TX.Thuận An: Đồng tâm hiệp lực đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống 

Cập Nhật 18-06-2015

Sáng 17-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào phiên bế mạc. Đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Tag: đảng bộ,TX.Thuận An,đồng tâm,hiệp lực,nghị quyết,đại hội,cuộc sống

Bàn giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 25-10-2013

Hội thảo nhằm  đánh giá thực trạng việc ban hành nghị quyết, quá trình triển khai thực hiện và tổng kết việc thực hiện nghị quyết, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để đưa nghị  quyết của Đảng vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả hơn.

Chủ tịch hội người cao tuổi tỉnh Nguyễn Xuân Vinh: Luật Người cao tuổi đã đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 01-10-2012

 “Sau 2 năm đi vào thực hiện, Luật Người cao tuổi (NCT) đã đi vào cuộc sống. Người dân ngày càng hiểu sâu sắc hơn về luật này, cũng như nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho NCT” - Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nguyễn Xuân Vinh khẳng định.

Mong Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 29-03-2012

Đồng tình, tinh tưởng Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống thành công, thực sự tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng là tình cảm chung của nhiểu đảng viên, cán bộ lão thành.

Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 14-09-2011

Cụ thể hóa từ chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện nghị quyết, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.   Thực hiện nghị quyết, CB, ĐV tham gia hội thi tìm hiểu pháp  luật để nâng cao trình độ

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 25-06-2011

Trong những ngày tháng 6 này, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương đang triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cùng với cả nước, Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã nhanh chóng triển khai việc học tập, quán triệt để đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống. Sau 2 ngày tham dự học tập nghị quyết, hơn 400 cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được quán triệt nội dung các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011); Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020... Số cán bộ chủ chốt này sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên cao cấp, trực tiếp triển khai Nghị quyết Đại hội XI đến cơ sở.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 01-10-2010

Cởi mở, thẳng thắn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu về dự Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện văn kiện ĐH. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được các đại biểu thẳng thắn phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân hạn chế và giải pháp để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX hoàn thành tốt đẹp, nhưng đây mới chỉ là phần khởi đầu của một chặng đường 5 năm. Vấn đề bây giờ là làm sao nhanh chóng đưa nghị quyết (NQ) đi vào cuộc sống, biến NQ thành hiện thực.

Quay lên trên free html hit counter