Kết quả tìm kiếm cho "về công tác"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Công tác Mặt trận ngày càng được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở 

Cập Nhật 18-09-2019

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại Hà Nội.

Tag: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công tác tuyên giáo ở Bình Dương: Ngày càng trưởng thành về nhiều mặt 

Cập Nhật 30-07-2010

Có thể nói, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, những người làm công tác tuyên huấn đã tự hào hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, công tác tuyên giáo ở Bình Dương ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại.

Quay lên trên free html hit counter