Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nền kinh tế tự cường"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường 

Cập Nhật 17-06-2019

“Chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế tự cường trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, phải có đội ngũ doanh nghiệp với các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân Việt Nam”

Tag: xây dựng nền kinh tế tự cường

Quay lên trên free html hit counter