Tỉnh ủy Bình Dương: Triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Cập nhật: 14-02-2017 | 07:56:13

Hôm qua (13-2), Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 341 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh Ảnh: H.VĂN

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đã triển khai các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 341 về tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Cành cho biết, thực hiện Công văn số 01-CV/BCĐ, ngày 9-12-2016 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 về báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Công văn số 7020- CV/BTCTW ngày 5-1-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TW và sơ kết Kết luận số 64-KL/TW, Ban Chỉ đạo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 341) xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Mục đích của kế hoạch là tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh. Cùng với đó là đánh giá sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Trung ương; tập trung vào nội dung Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đã khái quát các nội dung triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 341. Đồng chí Phạm Văn Cành cho rằng: “Bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa X, Kết luận số 64/KL/TW, Nghị quyết 39/ NQ/TW, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cần tập trung, làm rõ những việc đã làm, chưa làm được; phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp, rút kinh nghiệm; tập trung làm rõ tình hình kết quả thực hiện về tổ chức bộ máy, biên chế được giao, thực hiện chủ trương của Trung ương...

Đối với nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Phạm Văn Cành nêu rõ cần tập trung vào nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp, quan hệ của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị của tỉnh, đánh giá của cấp ủy Đảng cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Cành nhấn mạnh đến vai trò, nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đối với nội dung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng chí Phạm Văn Cành lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung phân tích, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, cần đi sâu đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế được giao, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong thời gian tới…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đã khái quát các nội dung triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 341. Đồng chí Phạm Văn Cành cho rằng: “Bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa X, Kết luận số 64/KL/TW, Nghị quyết 39/NQ/TW, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cần tập trung, làm rõ những việc đã làm, chưa làm được; phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp, rút kinh nghiệm; tập trung làm rõ tình hình kết quả thực hiện về tổ chức bộ máy, biên chế được giao, thực hiện chủ trương của Trung ương...

 

 HỒ VĂN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter