Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Cập nhật: 09-03-2012 | 00:00:00

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011; trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011...

Trong năm 2011, sản lượng cao su khai thác của công ty đạt 20.808 tấn; năng suất bình quân vườn cây đạt 2,01 tấn/ha; sản lượng cao su thu mua đạt 8.242 tấn. Công ty đã  tiêu thụ được 25.733,508 tấn thành phẩm với giá bán cao su bình quân là 94,495 triệu đồng/tấn; thu nhập trên cổ phiếu đạt 10.380 đồng; tổng doanh thu đạt 2.724 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 825,23 tỷ đồng; chia cổ tức đạt 30%; mức lương bình quân của người lao động là 9,5 triệu đồng/người/tháng... Trong năm 2011, công ty đã mua lại 1.000.000 cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân là 31.240 đồng/cổ phiếu. Lũy kế đến 31-12-2011 tổng số cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ là 2.324.953 cổ phiếu, tương ứng 82,753 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2012 như: sản lượng khai thác đạt 19.500 tấn mủ, năng suất vườn cây đạt 1,9 tấn/ha, giá bán thành phẩm đạt bình quân 67 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu đạt 2.042 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 386,707 triệu đồng, sản lượng mủ thu mua đạt 6.000 tấn...

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter