Tỏa sáng những lời dạy của Người

Cập nhật: 17-05-2019 | 08:20:45

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản Di chúc với những lời dạy vô cùng quý giá. Hôm nay, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc vẫn tiếp tục tỏa sáng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.

 Tại Bình Dương, ngay từ khi có Chỉ thị 06-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác đã được triển khai một cách sâu rộng; khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập, làm theo Bác tiếp tục được đẩy mạnh; qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW, học tập và làm theo Bác thực sự đã trở thành việc làm thường xuyên, đã và đang đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người, từ cán bộ, đảng viên đến người dân, thông qua những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu đăng ký việc làm theo và xây dựng kế hoạch rèn luyện của cá nhân, cam kết thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao... Song song đó, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, việc xây dựng và tuyên truyền những mô hình hiệu quả, tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được chú trọng; từ đó làm lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thực hiện Di chúc của Người, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, Bình Dương đã gặt hái rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Từ một địa phương với nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, Bình Dương đã trở thành một trong những “đầu tàu” phát triển kinh tế của cả nước. Bình Dương hôm nay đang hướng tới trở thành thành phố thông minh với mục tiêu phát triển bền vững và không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống cho người dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Người vẫn đang tỏa sáng, tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hành động, để Bình Dương thực hiện mục tiêu này

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết
Tags
Người

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter