Toàn xã hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Cập nhật: 04-11-2013 | 00:00:00

 NPLVN năm nay có chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” được Bộ Tư pháp thông qua ngày 25-9, theo đó tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của NPLVN; đồng thời phổ biến, giáo dục sâu rộng các quy định của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và đời sống xã hội. Trọng tâm là những điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp 1992, những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)… các văn bản mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, ngành, địa phương và văn bản liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân… Vận động, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người dân ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…

Nội dung sinh hoạt trong NPLVN cần được lựa chọn phù hợp, ngắn gọn, thiết thực, gắn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong “Ngày pháp luật” hàng tháng với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cùng các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Năm An toàn giao thông”; triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật cơ sở.

Thời gian triển khai NPLVN bắt đầu từ ngày 1-11 đến hết ngày 10-11, trong đó cao điểm vào ngày 9-11, với các hình thức tổ chức mít tinh, diễu hành, treo băng rôn, pa nô, cờ phướn… Ngoài ra còn có tổ chức triển lãm hình ảnh về giao thông, tư vấn pháp luật miễn phí tại các văn phòng luật sư, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý cũng sẽ tổ chức tuần lễ cao điểm trợ giúp pháp lý miễn phí ở cơ sở…

Tùy theo điều kiện, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mà có hình thức tuyên truyền khác nhau nhưng vẫn phải chú trọng tuyên tuyền, lồng ghép vào “Ngày pháp luật” các văn bản luật, văn bản dưới luật mới được ban hành, các hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động; những văn bản liên quan hoặc tác động nhiều đến đời sống người dân, quy định những vấn đề xã hội, cụ thể như: Bộ luật Hình sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường… các nghị định, thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện; nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND… bằng các hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, tổ chức tọa đàm, giao lưu trao đổi thảo luận về các nội dung văn bản pháp luật; tìm hiểu pháp luật thông qua tủ sách pháp luật; tổ chức thi hái hoa dân chủ; sưu tầm tài liệu, lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật với việc tổ chức hội nghị, các cuộc họp giao ban, sinh hoạt đoàn thể…

Những năm qua, “Ngày pháp luật” hàng tháng đã được các đơn vị trong tỉnh thực hiện đạt hiệu quả nhất định. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ giúp việc hoặc giao cho cán bộ văn phòng, pháp chế hoặc giao cho các trưởng phòng, ban, các đoàn viên, công đoàn viên làm đầu mối trực tiếp theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện; đồng thời tạo điều kiện để mọi người tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện NPLVN trong phạm vi toàn quốc, công tác chuẩn bị được đề ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, mọi người trong xã hội có điều kiện thường xuyên được tiếp cận nhiều hơn với pháp luật; được tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật.

 THỦY TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter