TP.Thủ Dầu Một: Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới kết nạp

Cập nhật: 06-08-2014 | 10:14:03

Ngày 4-8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.TDM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp đợt 2 năm 2014. Tham gia lớp bồi dưỡng có 95 học viên là những đảng viên mới kết nạp của các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP.TDM.

 Theo đó, trong thời gian 9 ngày (từ 4 đến 12-8), đảng viên mới sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu của 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới kết nạp nắm bắt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


KIM CHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter