Triển khai học tập làm theo gương Bác gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 16-04-2012 | 00:00:00

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Dầu Tiếng đang triển khai chuyên đề học tập làm theo gương Bác trong năm 2012 đến các cơ sở với yêu cầu cao, từng đảng viên và người dân nâng cao ý thức tự rèn luyện và nâng cao phẩm chất cách mạng cá nhân.  Hăng hái lao động sản xuất  trên quê hương Dầu Tiếng anh hùng

Với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” suốt đời phấn đấu: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, các cấp ủy Đảng Dầu Tiếng tiếp tục triển khai 8 nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra và kế hoạch triển khai của tỉnh, huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Huyện ủy Dầu Tiếng và các cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm nay nhằm tác động đến ý thức tự rèn luyện và nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục xác định rõ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

Theo yêu cầu của Huyện ủy Dầu Tiếng, sau học tập các cán bộ, đảng viên, công chức viết bài thu hoạch cá nhân, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cho sát hợp với đơn vị, địa phương mình để hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết cho phù hợp với nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu của từng cá nhân. Còn đối với cơ quan đơn vị thì xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân.

Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cần chuẩn bị tốt nội dung về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình; tự phê bình và phê bình những biểu hiện tiêu cực; tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân, phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình để nhắc nhở, tiếp thu sửa chữa, mỗi kỳ sinh hoạt bàn về một số vấn đề cụ thể, sâu sắc, thiết thực.

Song song với việc tổ chức thực hiện chuyên đề về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2012, Dầu Tiếng đang tiến hành kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh hướng dẫn học tập chuyên đề về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời là công bộc trung thành của nhân dân; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm triển khai hình thức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai với quy mô lớn và rộng khắp đến các cơ sở, hy vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực về suy nghĩ và hành động của từng đảng viên, cán bộ, công nhân viên và mọi người dân trên địa bàn Dầu Tiếng anh hùng.

Hòa Nhân-Đình Hậu

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter