Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: Ưu tiên các nhiệm vụ, đề tài, dự án

Cập nhật: 25-01-2018 | 09:03:13

Trong những nhiệm vụ, đề tài, dự án mà Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (TN&MT) ưu tiên tập trung thực hiện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về TN&MT năm 2017, đã có 9 nhiệm vụ hoàn thành, trong đó có 5 nhiệm vụ đã nghiệm thu, chủ yếu về bảo vệ tài nguyên nước và môi trường chất thải rắn trên địa bàn Bình Dương…


Hoạt động quan trắc nước dưới đất ở Bình Dương

Từ hoạt động tư vấn, quan trắc, phân tích…

Không chỉ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, năm 2017, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật TN&MT còn tư vấn lập 55 hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, trong đó có 23 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 9 hồ sơ xin xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, 5 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, 2 đề án bảo vệ môi trường, 1 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, 3 hồ sơ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, 1 hồ sơ xin sử dụng lại bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, 4 hồ sơ ứng phó sự cố môi trường, 2 hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất, 1 lập phương án môi trường nạo vét cát sa lắng, 4 báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại… Đồng thời, trung tâm cũng thực hiện 29 hồ sơ tài nguyên nước, trong đó có 18 hồ sơ giấy phép xả thải, 4 hồ sơ xin phép khai thác nước mặt, 2 hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất, 1 báo cáo tình hình xả thải, 4 báo cáo tình hình khai thác nước ngầm, 1 hồ sơ trám lấp giếng...

Song song với hoạt động tư vấn về môi trường, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức quan trắc tuân thủ và giám sát tự động 63 trạm quan trắc, trong đó có 59 trạm đã được lắp đặt thiết bị đo chất lượng nước thải tự động. Kết quả có 90,6% nguồn thải xử lý nước thải tốt; 9,4% các nguồn thải có nước thải thường xuyên vượt quy chuẩn môi trường do không kiểm soát được chất lượng nước thải đầu vào, nhất là các Trạm Sóng Thần 2, Mỹ Phước 3.1, Mỹ Phước 1. Trung tâm còn thực hiện lấy mẫu giám định theo yêu cầu của các đơn vị quản lý cho 850 lượt doanh nghiệp với 7.115 chỉ tiêu/1.200 mẫu, hoàn thành đo đạc dịch vụ và giám sát môi trường cho 785 lượt doanh nghiệp với 23.517 chỉ tiêu/4.125 mẫu. Trong quá trình phân tích, thử nghiệm, trung tâm tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2008 và VIMCERTS-002.

Đến hoạt động tài chính hiệu quả

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật TN&MT cho biết, năm 2017, doanh số các hợp đồng đã ký kết trên các lĩnh vực hoạt động tư vấn, quan trắc, tư vấn về môi trường đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt 53,04 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2016; trong đó, hoạt động quan trắc môi trường đạt 100% kế hoạch năm, hoạt động xét nghiệm mẫu đạt 127%, đo đạc giám sát môi trường đạt 123%, hồ sơ tư vấn môi trường đạt 122%, hồ sơ tài nguyên nước đạt 194%... Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, trung tâm đã triển khai nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện rõ ràng; việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hơn, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, năm 2018, trung tâm tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ năm 2017 chuyển sang; ưu tiên nguồn lực tập trung cho đề tài “Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên kênh, rạch cho vùng đô thị phía nam tỉnh Bình Dương” để hoàn thành trong quý II; tiếp nhận và triển khai thực hiện ít nhất 6 đề tài, đề án mới của Sở TN&MT và các huyện, thị; đồng thời mở rộng, thực hiện nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp cho các huyện, thị; mởrộng các hoạt động tư vấn, dịch vụ để tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tốt cc quy đnh vềTN&MT; nâng cao chất lượng, tiến độ các hồ sơ tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp…

Trung tâm cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2018, doanh thu sẽ đạt 55 tỷ đồng trên từng lĩnh vực, trong đó có 33 tỷ đồng về hoạt động quan trắc, giám sát và phân tích môi trường; 15 tỷ đồng về tư vấn TN&MT; 6,5 tỷ đồng hoạt động thiết kế, thi công và 500 triệu đồng lĩnh vực tài chính. Một trong những giải pháp hữu hiệu để đạt chỉ tiêu này, theo lãnh đạo Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật TN&MT đó là trung tâm sẽ thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung, tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hàng tháng tiến hành kiểm tra nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng; tiếp tục đưa vào sử dụng chương trình Google Drive trong việc theo dõi kết quả thực hiện,gii quyết công việc; bắt đầu kiểm soát chất lượng dịch vụ thông qua hình thức lấy ý kiến chuyên gia đối với các hồ sơ môi trường...

Hoàn thành 5 nhiệm vụ, đó là “Danh mục nguồn nước lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bàu Bàng”; “Đo đạc lưu lượng và lấy mẫu 50 nguồn thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, “Điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, “Báo cáo hiện trạng môi trường chất thải rắn tỉnh Bình Dương.

 

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter