Tự phê bình và phê bình phải làm kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, làm đến đâu chắc đến đó

Cập nhật: 26-03-2012 | 00:00:00

(Trích bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung tại phiên bế mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI vào ngày 23-3-2012)

...Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, đã được toàn Đảng, toàn dân rất hoan nghênh và tán thành. Cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, lộ trình và thời gian, cách thức và các bước tiến hành cụ thể. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác trên mỗi cương vị công tác, địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các hướng dẫn của các ban Đảng về từng mảng công việc, triển khai nghị quyết, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành cần chọn lọc về những vấn đề sát sườn với địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình, phải làm nghiêm túc, khẩn trương nhưng không nóng vội, có sự phân công trách nhiệm, có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên cụ thể, chặt chẽ.

Phải triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, tổng hợp và có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX Tỉnh Đảng bộ, các nghị quyết, chỉ thị các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Nêu gương những người tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ, chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, xử lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò giám sát của công dân, các đoàn thể, của công luận.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là vấn đề rất quan trọng, hệ trọng nhưng cũng rất khó lại là khâu mở đầu mấu chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Do đó cần được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, điều quan trọng là phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng. Người đứng đầu phải gương mẫu và có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mọi người có tinh thần tự giác rất cao; có tinh thần yêu thương đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Các đồng chí cần lưu ý, kiểm điểm lần này không giống, không trùng với kiểm điểm công tác cuối năm. Kiểm điểm cuối năm là kiểm điểm công việc hàng năm, hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ? Có gì cần điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo? Kiểm điểm lần này là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, tập trung vào 3 nội dung. Một là về tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đảng viên của người đứng đầu về tình trạng đảng viên đang suy thoái. Hai là những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của ngành địa phương, nhất là trong công việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Ba là việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm cá nhân. Trong 3 nội dung này thì nội dung thứ nhất là trọng tâm, cấp bách.

Với những nội dung nêu trên, các đồng chí cần nắm vững đối tượng kiểm điểm, nơi kiểm điểm, nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân cách tiến hành kiểm điểm đã nêu khá đầy đủ trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sẽ có hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phải đặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong tổng thể thực hiện nghị quyết khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND... trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị của các các cấp, các ngành, bảo đảm thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta từ trên xuống dưới đều phải có niềm tin và quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với phương pháp, tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Có những việc không chỉ làm một lần là xong. Ngược lại phải làm kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục. Có khi giải quyết xong vấn đề này nảy sinh vấn đề khác, làm việc này lại xuất hiện việc khác. Nếu không xác định như vậy thì mỗi khi thấy có sự tiêu cực trong Đảng, dễ mất bình tĩnh, nảy sinh tư tưởng bi quan hoặc mất niềm tin, phủ nhận mọi cố gắng và kết quả chung...

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter