Tuyên truyền, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên: Cần quán triệt, thống nhất giữa nói và làm

Cập nhật: 14-10-2014 | 08:32:06

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã để lại cho chúng ta nhiều di sản tư tưởng to lớn, trong đó có phương pháp về công tác tuyên truyền.

 

Ông Võ Văn Minh (ngồi bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu mô hình cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh Ảnh: HỒ VĂN

 

Trong suốt cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ diễn đạt nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ học vấn, khả năng phát triển tư duy nhận thức của đối tượng tuyên truyền, Người còn đặc biệt chú trọng phát huy ưu thế của sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm vừa là tư cách, phẩm chất đạo đức của người cách mạng, vừa là phương pháp tốt nhất để cảm hóa, thuyết phục, thu phục con tim, khối óc của đối tượng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Thực tế cho thấy, nói đúng đã khó, làm đúng, làm cho có hiệu quả những điều đã nói còn khó hơn. Điều quan trọng không phải chỉ có làm mà còn phải làm hết sức mình, làm có năng suất, có chất lượng, hiệu quả, làm để làm gương, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Ngày nay, thực hiện “lời nói đi đôi với việc làm” đang là vấn đề bức thiết mà nhân dân đặt ra đối với cán bộ, đảng viên. Bác đã cảnh báo: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến...”. Vì thế, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết để thực hiện sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Để đáp ứng yêu cầu này, cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước hết, phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Chúng ta đều biết, chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vì, chủ nghĩa cá nhân làm cho con người chỉ lo vun vén cho lợi ích của riêng mình, chỉ muốn mọi người vì mình: luôn luôn ham danh vị, thích quyền hành, tự cao, tự đại, coi thường tập thể và quần chúng nhân dân; làm cho con người xa rời tổ chức, thiếu kỷ luật, tinh thần trách nhiệm không cao, không chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng dẫn đến việc làm hại đến lợi ích của cách mạng và của dân tộc. Những cán bộ, đảng viên rơi vào chủ nghĩa cá nhân sẽ là người nói một đường làm một nẻo, nói nhiều mà làm ít, nói mà không làm. Nên chủ nghĩa cá nhân luôn luôn là kẻ thù của đạo đức cách mạng. Muốn nâng cao được đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân và biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.

Song song đó, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong xã hội. Tệ tham nhũng trước đây được Đảng ta coi là vấn đề “quốc nạn” nhưng đến nay nó đã trở thành yếu tố “nội phản”, là một trong 4 nguy cơ lớn của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng càng thành công, càng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của mình và thực hiện sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Cùng với các nhiệm vụ trên, cần nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nói trên, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên từng bước; nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống. Qua đó, có thể khẳng định rằng, cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng là nền tảng vững chắc cho cán bộ, đảng viên thực hiện ngày càng tốt hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đặc trưng sự thống nhất giữa lời nói và việc làm trong phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và mang tính thời sự. Phương pháp tuyên truyền này vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta vẫn thường xuyên nhắc nhở và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với cán bộ, đảng viên phải thực hành lời nói gắn với việc làm. Sự nghiệp đổi mới hiện nay, không cho phép cán bộ, đảng viên chần chừ, nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc nói một đường làm một nẻo; phải bằng hành động cụ thể, lấy việc làm cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

PHẠM VĂN KIM (Hiệu trưởng trường Chính trị Bình Dương)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter