TX.Bến Cát: Hiệu quả từ những mô hình học và làm theo Bác

Cập nhật: 15-12-2014 | 08:17:29

TX.Bến Cát là một trong những đơn vị điểm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, TX.Bến Cát đã xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 03, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học và làm theo Bác.

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên trên địa bàn TX.Bến Cát đã tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ xã An Điền đến thăm hỏi đời sống người dân

Theo Ban Tuyên giáo Thị ủy Bến Cát, trong những năm qua, thị xã đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Trong năm 2014, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sau khi triển khai học tập chuyên đề năm 2014 cho các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 ở một số Đảng bộ cơ sở. Qua giám sát, các Đảng ủy cơ sở đều quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chi, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thực chất và mang lại ý nghĩa trong đời sống và công việc, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những mô hình học tập làm theo rất cụ thể. Điển hình là mô hình “Vòng tay đồng nghiệp” của Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã. Từ mô hình này đã có nhiều gia đình giáo viên khó khăn đã được giúp đỡ kịp thời về tinh thần và vật chất, tạo động lực, niềm tin để các giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Hay mô hình “Treo bản đồ Việt Nam” đã góp phần giáo dục ý thức về bảo vệ chủ quyền đất nước và lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Từ mô hình này đã có hàng trăm tấm bản đồ Việt Nam được treo ở các trường học trên địa bàn thị xã. Riêng ở phường Thới Hòa, đơn vị điểm của TX.Bến Cát thực hiện Chỉ thị 03, đã thực hiện mô hình “Không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng”, đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, gia đình có tang thực hiện. Thời gian qua đã có gần 20 hộ gia đình không rải vàng mã khi có tang, thực hiện nếp sống văn minh. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn nhiều mô hình có ý nghĩa khác cũng được các đơn vị, cơ quan, địa phương xây dựng và thực hiện khá hiệu quả như mô hình “Mỗi tuần một giờ công ích”, “Gia đình và môi trường”, “Nụ cười thân thiện”, “Chào cờ đầu tuần”, “Gần dân, giúp dân”, “Tủ sách thanh niên”…

Ông Đỗ Trọng Nhơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Bến Cát, cho biết qua học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã phát huy tính tiên phong gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và trong công việc theo phong cách của Bác; có chuyển biến tốt hơn trong mối quan hệ gắn bó với quần chúng. Từ đó, nhận thức và hành động làm theo Bác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến tích cực; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, công việc thực hiện nhanh chóng, có chất lượng và hiệu quả hơn. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên đồng thời tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ với nhân dân.

Năm 2015, bên cạnh việc tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các chi, Đảng bộ của TX.Bến Cát sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch “Làm theo Bác” của tập thể và cá nhân nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter