TX.Bến Cát: Xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 03-08-2018 | 08:01:38

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể trên địa bàn TX.Bến Cát luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã.

 TX.Bến Cát tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW . Ảnh: H.V

 Duy trì các mô hình hiệu quả

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bến Cát, cho biết từ năm 2016 đến nay, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt 2 mô hình hiện có từ việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể là mô hình “Chào cờ đầu tháng” đã được các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, phòng ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp, đúng tinh thần kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy đề ra. Thông qua các buổi chào cờ, cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở cử một đồng chí đảng viên kể một mẩu chuyện hoặc thông qua bài viết về Bác, tác phẩm của Bác và rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm để phát động cán bộ, đảng viên phấn đấu làm theo. Cùng với đó là kết hợp việc đánh giá những kết quả trọng tâm của địa phương, đơn vị trong tháng qua, đồng thời thông tin những nội dung chỉ đạo của cấp trên để cán bộ, đảng viên cùng nắm bắt và thực hiện.

Đối với mô hình “Gần dân, giúp dân” đã được cấp ủy, chính quyền và trưởng các ngành, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên, đúng tinh thần kế hoạch do Ban Thường vụ Thị ủy đề ra. Từ năm 2016 đến nay, thông qua các cuộc gặp gỡ các hộ dân trên địa bàn thị xã, các ngành, các cấp đã ghi nhận 185 ý kiến phản ánh, góp ý của các hộ dân, trong đó có 145 ý kiến được trả lời tại chỗ, 40 ý kiến chuyển đến các ngành chức năng xã, phường và thị xã để giải quyết. Qua kết quả giải quyết của các ngành, các cấp, phần lớn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thông qua mô hình “Gần dân, giúp dân”, cán bộ, đảng viên toàn thị xã được gắn thêm sợi dây kết nối với nhân dân, gần dân, hiểu dân, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh đã được cán bộ, đảng viên từ cơ sở ghi nhận để kiến nghị xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

Xuất hiện nhiều cách làm hay

Nếu như ở Phòng Giáo dục và Đào tạo TX.Bến Cát duy trì và đẩy mạnh mô hình “Nụ cười công sở”, thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì ngành y tế thị xã có mô hình “Y tế gần dân, sát dân, giúp dân” gắn với tổ chức diễn đàn “Ngành y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”. Cách làm hay của 2 ngành này đã phát huy tác dụng, cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác, nói đi đôi với làm. Cụ thể, qua thực hiện các mô hình, chất lượng giáo dục của thị xã ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh có học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt ngày càng tăng. Còn ngành y tế thị xã đã thực hiện chuẩn mực y đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các tiêu chí “3 xây, 3 chống, 3 biết”; đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn về ý thức rèn luyện, tu dưỡng và hành động tích cực, cán bộ, đảng viên của ngành y tế nâng cao nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, bảo đảm phương châm “đoàn kết - kỷ cương - lương tâm - trách nhiệm”.

Còn tại xã Phú An, Ban Chỉ huy Quân sự xã gắn học tập, làm theo Bác với chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, hỗ trợ giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Nhờ vậy, công tác giao quân nhiều năm liền đạt chỉ tiêu thị xã giao, không có tình trạng chống khám, chống lệnh và đào ngũ. Chi bộ trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn thì thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, làm tốt công tác phòng chống học sinh bỏ học giữa chừng, góp phần giúp duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Ở Đảng bộ xã An Điền, mô hình “Quỹ tình đồng chí” được triển khai thực hiện ở các chi bộ trực thuộc. Riêng mô hình “Treo ảnh Bác Hồ và treo bản đồ Việt Nam” tại nhà đảng viên, đến nay có 100% chi bộ triển khai thực hiện, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện trong các ban ngành, đoàn thể và tuyên truyền vận động trong nhân dân cùng thực hiện.

Ở phường Thới Hòa, từ việc thực hiện mô hình “Không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng”, đã vận động 30/30 hộ gia đình tang quyến trên địa bàn phường chấp hành thực hiện tốt. Tương tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã duy trì các mô hình thiết thực học tập và làm theo Bác như “Mở sổ vàng tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”. Hội đã phát động cán bộ, hội viên phụ nữ nuôi mới được 218 con heo đất và 31 sổ vàng tiết kiệm. Số tiền đập heo, hội đã giúp đỡ cho 272 học sinh và phụ nữ nghèo trên địa bàn. Còn ở Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND đã duy trì mô hình “Nụ cười công sở”, “Chính quyền thân thiện” nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bộ phận “một cửa”, tạo sự hài lòng, đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.

 Ông Nguyễn Hoàng Thông, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bến Cát: Học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Hiện nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Việc tự phê bình và phê bình về tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư được phát huy, thường xuyên đưa việc học tập và thực hiện nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng vào sinh hoạt chi bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các chi, Đảng bộ và nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể từ thị xã xuống cơ sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của thị xã.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể luôn được cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và từng địa phương các xã, phường nghiêm túc thực hiện, gắn việc lựa chọn các tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị để đề ra giải pháp thực hiện mang tính đột phá và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, kéo dài trong nhân dân. Thông qua bản cam kết phấn đấu của từng cá nhân góp phần thuận lợi trong việc giám sát ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

 HỒ VĂN   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter