TX.Dĩ An: Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

Cập nhật: 22-08-2018 | 07:57:14

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bằng những cách làm thiết thực trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TX.Dĩ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đơn vị, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TX.Dĩ An đã có cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân. Không chỉ vậy, thông qua đó đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, không ngừng phấn đấu, xứng đáng là “công bộc” của nhân dân.

 Cán bộ, công chức tại TX.Dĩ An luôn vui vẻ, tận tình hướng dẫn người dân khi đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ảnh: N.THANH

 Động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An, cho biết từ thực tiễn qua hơn 2 năm triển khai, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào nề nếp, Thị ủy Dĩ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ thị xã đến cơ sở. Với mục tiêu đưa Chỉ thị 05-CT/TW phải đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương nên các cấp ủy đã chủ động gắn việc thực hiện với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cấp, các ngành, đoàn thể của TX.Dĩ An đã triển khai, cụ thể hóa chỉ thị thông qua các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đặc biệt nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với việc khắc phục những hạn chế, chú trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, tồn đọng. Đồng thời, các chi, Đảng bộ đã tổ chức, hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, thống nhất cao việc đưa nội dung thực hiện Chỉthị05-CT/TW là một trong những tiêu chíquan trọng đểđánh giáchất lượng tổchức cơ sởĐảng vàđảng viên. Từ đây, đã tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đội ngũ cán bộ, công chức tự giác nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thông qua triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điển hình là HĐND thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thực hiện chương trình “Alô - Thường trực HĐND TX.Dĩ An xin lắng nghe”; Văn phòng HĐND - UBND thịxã với mô hình “Công sởthân thiện vìnhân dân phục vụ”, “Chính quyền thân thiện của dân, do dân vàvìdân”; UBND các phường với nhiều cách làm và mô hình hiệu quả như vận động nhân dân tham gia làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, gửi các thư chia sẻ khi người dân đến giao dịch hành chính; đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân đến giao dịch hành chính tại UBND thị xã của Đoàn Thanh niên, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường” của Hội Cựu chiến binh, “Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, “Chương trình phản ánh phản hồi gắn với đường dây nóng” của Đài Truyền thanh, “Tiếp xúc, lắng nghe vàchia sẻ” của Phòng Văn hóa - Thông tin; cấp giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người dân già yếu, bệnh tật không có khả năng đi lại của Công an thịxã... Đến nay các chi, Đảng bộ, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể thị xã đã tổng hợp được 38 cách làm hay, mô hình có hiệu quả tại đơn vị.

 Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW tại TX.Dĩ An đã phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Điều đáng kể là căn cứ vào hướng dẫn của Thị ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động tìm ra những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng lựa chọn vấn đề để giải quyết dứt điểm, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến phường Đông Hòa vào những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là hầu hết các tuyến đường ở đây đều được bê tông hóa, cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Phát huy tinh thần đi trước, làm trước của cán bộ, đảng viên ở phường Đông Hòa được thể hiện sáng tạo trong từng chi bộ. Các chi bộ khu phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, an toàn giao thông”. Điển hình là Tổ nhân dân tự quản 14, Chi bộ khu phố Tây A, ngoài việc vận động nhân dân làm đường giao thông, thành lập CLB “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, chi bộ khu phố còn vận động nhân dân đóng góp xây dựng 1 khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em và các hộ dân trên địa bàn. Từ khi công trình hoàn thiện và đi vào sử dụng đã thu hút hàng trăm người dân đến tập thể dục và sinh hoạt vui chơi mỗi ngày. Cán bộ, đảng viên khu phố còn thực hiện tốt việc nêu gương trong xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, tệ nạn xã hội trong khu dân cư đã giảm mạnh.

Ông Võ Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa, khẳng định: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thành công lớn nhất là đã tạo được ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn Đảng bộ. Điều này được thể hiện rõ nét nhất thông qua sự gần gũi, gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên; không còn thái độ nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc của người dân”.

Tại phường Bình Thắng, việc học tập, làm theo Bác cũng được thực hiện bằng những mô hình thiết thực. Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ duy trì việc kể những mẩu chuyện về Bác và rút ra bài học kinh nghiệm tại cuộc họp chi bộ hàng tháng. Ngoài ra, trong các buổi chào cờ đầu tháng, không chỉ là kể những mẩu chuyện về Bác mà mỗi cán bộ phải kể những việc đã được chứng kiến hoặc học tập theo Bác trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nêu gương các cán bộ tiêu biểu với những việc làm thiết thực và cũng phê bình kịp thời những cán bộ không chấp hành nội quy, quy chế cơ quan (vắng họp, đi trễ, về sớm…). Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều nâng cao nhận thức, học tập và làm theo Bác từ những việc làm đơn giản, cụ thể nhất. Ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thắng, cho biết: “Chính từ sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã tạo ra sự lan tỏa, người dân tin tưởng, hưởng ứng và làm theo, góp phần xây dựng Bình Thắng trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp trong tương lai gần”.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TX.Dĩ An đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, đặc biệt là đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và của toàn thị xã.

 Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, TX.Dĩ An ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác. Nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã và đang được các địa phương, đơn vị, đoàn thể thực hiện đạt hiệu quả cao. Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 tại TX.Dĩ An có 20 tập thể và 64 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Những việc làm thiết thực, có ý nghĩa của các tập thể, cá nhân này đã và đang thuyết phục, lôi cuốn được nhiều người làm theo góp phần xây dựng TX.Dĩ An ngày càng văn minh, hiện đại.

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter