TX.Dĩ An: Đơn vị điển hình trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 14-03-2014 | 00:00:00

   Người dân được CBCC UBND TX.Dĩ An tiếp nhận hồ sơ giải quyết tận tình

 Trong quý I-2014, UBND TX.Dĩ An tiếp tục quán triệt tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về cải cách TTHC. Từ việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, UBND TX.Dĩ An đã thực hiện một số nhiệm vụ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; kiểm tra văn bản QPPL do UBND thị xã, HĐND và UBND phường ban hành; triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thị xã; công khai, minh bạch TTHC trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở 14 cơ quan, đơn vị hành chính thị xã, phường, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của thị xã để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc giải quyết TTHC ở TX.Dĩ An được chuẩn hóa bằng văn bản, thực hiện công khai minh bạch TTHC đã tạo được sự minh bạch; phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ của nhiều

 TTHC. Cụ thể, tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND TX.Dĩ An đã cập nhật kịp thời danh sách TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, mức thu phí, lệ phí theo quy định của UBND tỉnh. Trong khi đó, việc thực hiện cải cách TTHC ở các phường được thực hiện khá tốt đã góp phần cùng với thị xã trở thành đơn vị điển hình được Sở Nội vụ, Phòng kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp đánh giá cao.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029, fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Trong quý I-2014, UBND thị xã đã giải quyết 10.663/11.030 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,6%; hiện còn 933 hồ sơ đang giải quyết. Hiện nay, UBND TX.Dĩ An tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hệ thống này đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp lần 2 vào đầu năm 2014. Phát huy những kết quả này, trong thời gian tới, UBND TX.Dĩ An thực hiện bảo đảm 100% TTHC thực hiện tại địa phương đúng luật và được quy định trong Bộ TTHC cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh công bố. Đồng thời, cập nhật trên trang tin điện tử của thị xã những văn bản QPPL có quy định TTHC và các nhiệm vụ thường niên khác.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An, nhìn nhận cơ chế một cửa liên thông đã tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC nhằm giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại. Về nguồn lực, cán bộ công chức (CBCC) thị xã được đào tạo bài bản về việc thực hiện giải quyết TTHC cho nhân dân, cũng như được đào tạo thấu hiểu HTQLCL ISO 9001 và cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho việc thực thi nhiệm vụ của CBCC. Để đẩy mạnh công tác CCHC, UBND TX.Dĩ An còn thường xuyên quán triệt, giáo dục đội ngũ CBCC, viên chức về văn hóa giao tiếp, ứng xử gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter