TX.Dĩ An triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Cập nhật: 14-01-2014 | 00:00:00

(BDO) Sáng 14-1, Thị ủy Dĩ An đã khai mạc Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ trực thuộc Thị ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của TX.Dĩ An. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-1.  

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu, quán triệt và triển khai các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”; “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; “Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28-11-2013”; “Báo cáo thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội”.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Dĩ An Đặng Minh Hưng đã yêu cầu từng cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên sau khi kết thúc 2 ngày diễn ra hội nghị cần phải quán triệt sâu sắc, chủ động tổ chức tốt việc tự nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, xây dựng chương trình hành động phù hợp với cấp, ngành mình; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) với thực hiện các Nghị quyết của thị xã, phường trong việc xây dựng, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2014.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter