TX.Thuận An: Chú trọng xây dựng con người mới

Cập nhật: 13-05-2019 | 06:44:03

Sau 5 năm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và chương trình hành động 88 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (dưới đây gọi tắt là NQ33), TX.Thuận An có những bước tiến bộ về văn hóa, xã hội; trong đó có xây dựng con người mới, tiến tới một cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc…


Ngày hội đọc sách được TX.Thuận An tổ chức đồng bộ tại các địa phương, trường học

Tập trung vào yếu tố con người

Để thực hiện tốt NQ33, TX.Thuận An đã triển khai các chương trình cụ thể đến các cấp, cơ quan đoàn thể, các phường, xã tại địa phương để tạo nên sự đồng bộ trong quá trình thực hiện. Trong đó các tiêu chí nhằm xây dựng con người Thuận An với những chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của thị xã.

Theo ông Nguyễn Văn Đảm, Phó phòng Văn hóa- Thông tin TX.Thuận An, để từng bước xây dựng con người Thuận An với những chuẩn mực mới, thời gian qua, UBND thị xã đã ban hành các kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình, đề án. Đáng quan tâm là các Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” và các mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”… giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình, đề án ở TX.Thuận An luôn được thực hiện và lồng ghép vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và khu dân cư, đưa vào tiêu chí xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ít con, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tiến bộ, bình đẳng và có chấm điểm thi đua hàng năm.

Từ những phong trào này, các cá nhân, gia đình điển hình được khen thưởng, tuyên dương để bà con trong khu phố học tập, noi theo vào các dịp họp mặt như Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6... Các hoạt động ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng gia đình “ấm no, tiến bộ và hạnh phúc”. Chỉ tính trong năm 2018, thị xã đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 hàng năm” và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018).

 Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Văn hóa là nền tảng để xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh. Bởi thế, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TX.Thuận An còn gắn với việc triển khai kếhoạch thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” giai đoạn 2017-2020. Công tác tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa ngay từ đầu năm được quan tâm thực hiện đúng thời gian quy định. Việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa cũng được thực hiện đúng quy trình, thực chất. Bên cạnh đó, năm 2017, thị xã đã phát động xây dựng nếp sống văn minh đô thị; trong đó tập trung 3 mô hình trọng điểm: Khu phố không rác, tuyến đường văn minh đô thị và chợ văn minh thương mại. Đây cũng là 3 mô hình nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân vì những quyền lợi thiết thực đến cuộc sống của họ.

Cô Lê Thị Bạch Huệ, giáo viên nghỉ hưu hiện sống tại phường Lái Thiêu cho biết; cô thường cùng với các chị em tham gia Câu lạc bộ Thơ ca TX.Thuận An, những phong trào giữ gìn vệ sinh đường phố, các hoạt động văn hóa - thể thao do đoàn thể các cấp ở TX.Thuận An phát động. Người dân cũng nhắc nhau xây dựng, hình thành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để có chuyển biến tích cực. Là người dân ở địa phương, cô rất tự hào về sự phát triển của vùng đất TX.Thuận An hiền hòa, mến khách này.

Khi ý thức con người nâng lên, họ sẽ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, tiến bộ hơn. Các chương trình hành động đem lại lợi ích cho người dân từ NQ33, chương trình hành động 88 của Tỉnh ủy ngày càng đi sâu vào đời sống văn hóa ở địa phương.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter