UBND tỉnh ban hành Chỉ thị Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cập nhật: 12-07-2018 | 15:49:55

(BDO) UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021.

Chỉ thị nêu rõ định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2019 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 8,7%; đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển các ngành logistics, tài chính, ngân hàng; tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020…

Định hướng, nhiệm vụ về phát triển xã hội trong năm 2019 là tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Chỉ thị yêu cầu xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển; tiếp tục củng cố tiềm lực, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.

Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 thực hiện theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8-6-2018 của Bộ Tài chính; sát với các chỉ tiêu dự báo, phù hợp với điều kiện, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter