Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có gì mới?

Cập nhật: 05-09-2012 | 00:00:00
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hiệu lực thi hành từ ngày 10-9-2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi. Trong Thông tư 123/2012/TT-BTC, về lĩnh vực ưu đãi thuế, có những hướng dẫn bổ sung thêm các nội dung sau đây so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày 10-9-2012: Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDNDN thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là DN đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau: - DN thành lập do chuyển đổi hình thức DN, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập DN mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh... vẫn kế thừa của DN cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh).- DN tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các DN đang hoạt động hoặc đã giải thể, nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể DN cũ đến thời điểm thành lập DN mới.Việc ưu đãi thuế TNDN theo diện DN mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của DN. Đối với DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì DN tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. DN đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế TNDN.Trường hợp DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư nếu DN có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư và ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư, thì DN phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.DN trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện: Tăng số thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợp DN chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì DN được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với số thuế TNDN do kiểm tra, thanh tra phát hiện (bao gồm số thuế TNDN tăng thêm và số thuế TNDN thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo quy định đã kê khai nhưng chưa xác định số thuế được ưu đãi).Bù trừ lãi lỗThông tư số 123/2012/TT-BTC có hướng dẫn cụ thể thêm bù trừ lãi lỗ giữa hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác, cụ thể như sau: Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, DN có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ), chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì DN bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do DN lựa chọn. Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, DN đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì DN phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu DN không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì DN chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước sau đó vẫn còn lỗ, thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển QSDĐ, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật). Sau khi chuyển lỗ theo nguyên tắc nêu trên nếu DN vẫn phát sinh lỗ và lãi của các hoạt động kinh doanh khác nhau (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển QSDĐ, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) thì DN được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.MINH CHÂU
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter