Ưu tiên hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Cập nhật: 28-10-2011 | 00:00:00

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực miền núi, nông thôn còn hạn chế

Đại biểu Ya Duk (Lâm Đồng) cho rằng, kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi hiện còn khó khăn, giao thông và các công trình hạ tầng chủ yếu mới ở mức ban đầu, phục vụ cho sản xuất nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế hàng hóa, tập trung phát triển nông thôn, nông nghiệp. Đại biểu Ya Duk đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển đạt từ 28 - 30% trong tổng chi ngân sách Nhà nước. Về hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, theo đại biểu, cần tiếp tục ban hành cơ chế chính sách để thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 3 nhằm phát triển kinh tế - xã hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Quốc Cường (Bắc Giang) đề nghị tăng cường quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn bởi xét về mặt xã hội, tổng mức đầu tư của các nguồn xã hội cho nông nghiệp, nông thôn đang có chiều hướng giảm đi, chỉ còn hơn 6%, trong khi các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này không đáng kể. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản vừa ít về số lượng vừa ít về số vốn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, dẫu Chính phủ có tăng tỷ lệ đầu tư cao hơn nữa cũng không đáp ứng được những nhu cầu rất lớn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại biểu cho rằng, công cụ, phương tiện hữu hiệu nhất để tăng nguồn đầu tư xã hội cho lĩnh vực này chủ yếu là về cơ chế, chính sách và việc quản lý điều hành của Nhà nước, phải tạo ra được sự hấp dẫn thật sự về hỗ trợ, ưu đãi, điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp so sánh. Đại biểu Nguyễn Quốc Cường đề xuất xem xét, chỉnh sửa ngay những bất hợp lý trong chính sách về nông nghiệp, nông thôn; mặt khác, đổi mới, cải tiến công tác quản lý đầu tư về nông nghiệp, nông thôn theo hướng phân định rõ phạm vi, trách nhiệm; mạnh dạn thực hiện các hình thức đầu tư xã hội; kết hợp tăng cường tuyên truyền, kêu gọi mạnh mẽ việc xúc tiến đầu tư để nâng tổng mức đầu tư xã hội cao ít nhất gấp 2 lần hiện nay.

Đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Cạn) cho rằng, trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cần tập trung vào 3 nội dung cơ bản: chính sách việc làm, chú trọng đầu tư nguồn lực dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế phù hợp với từng đối tượng; rà soát chính sách hỗ trợ cho các nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, huyện nghèo trên cơ sở tạo phương tiện làm ăn để vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, hạn chế hỗ trợ bằng tiền, hiệu quả không như mong muốn. Theo đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau), đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn dàn trải, thiếu đồng bộ; nhiều công trình, dự án chưa phát huy được hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Đại biểu đề nghị không cắt giảm dự án giao thông, điện, thủy lợi, đê biển, đê sông; dành quan tâm thích đáng nâng cao nguồn nhân lực nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Các đại biểu Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An), Nguyễn Thái Học (Phú Yên), Hoàng Đăng Quang (Quảng Bình) và nhiều đại biểu khác cho rằng: nguồn kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn hẹp, chính sách thu hút doanh nghiệp vào nông thôn còn bất cập, đồng thời đề nghị cắt giảm đầu tư công nhưng vẫn quan tâm đến nông nghiệp nông thôn, việc cắt giảm phải có nguyên tắc, kế hoạch cụ thể, không cào bằng. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân cần được ưu tiên hơn nữa, chú trọng địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Nhận thức sâu sắc hơn về mô hình nông thôn mới

Đề cập vấn đề xây dựng nông thôn mới, đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cho rằng trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số khó khăn như: Nhiều địa phương chưa nhận thức rõ ràng về mô hình nông thôn mới. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí nhưng có 5 nhóm tiêu chí rất phức tạp dẫn đến nhiều địa phương không thể đạt chuẩn. Công tác quy hoạch nông thôn mới giao cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng trên thực tế, kỹ năng và năng lực cán bộ lập kế hoạch và giám sát kế hoạch còn hạn chế. Hiện tượng ly hương của đội ngũ lao động trẻ đang diễn ra phổ biến, dẫn đến thiếu nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn. Cơ sở hạ tầng ở nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu do bộ tiêu chí nêu ra... Theo đại biểu Huỳnh Minh Hoàng, tình trạng là bê nguyên quy hoạch của xã này áp dụng cho xã khác rất dễ xảy ra, hệ lụy của việc nhân bản là tình trạng lặp lại đơn điệu, xa lạ với đặc tính văn hóa, dân tộc của nhiều vùng, miền khác nhau làm mất đi nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của mỗi miền quê. Đại biểu nhấn mạnh, trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu, điều chỉnh, hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sát thực tế là cần thiết, có lộ trình thích hợp, không nên chiếu theo bộ tiêu chí mà áp đặt một cách máy móc, gây lãng phí, không phù hợp với các vùng nông thôn...

Theo đại biểu Võ Kim Cự (Hà Tĩnh), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng và là chủ trương đúng đắn, vừa có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội cả trước mắt và lâu dài, vừa cấp bách vừa cơ bản, cần nhận được sự đầu tư nhiều hơn của Nhà nước. Đại biểu cho rằng, đồng thời với việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, phải tăng đầu tư tạo nguồn lực, nhất là đối với những xã, huyện, tỉnh nghèo. Cùng quan điểm này, các đại biểu Nguyễn Văn Thịnh (Hưng Yên), Hà Ngọc Chiến (Cao Bằng) cho rằng Chính phủ cần rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới cho từng vùng, miền phù hợp, không thể áp dụng đại trà. Đại biểu cũng đề nghị Báo cáo của Chính phủ cần đánh giá sâu hơn về tình hình nông nghiệp trong giai đoạn có nhiều yếu tố bất lợi hiện nay.

Hạn chế tình trạng dàn trải trong đầu tư

Thống nhất cao với mục tiêu kế hoạch năm 2012 là kiềm chế lạm phát, với việc Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 trong năm 2012, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hòa Bình) cho rằng đây là biện pháp cần thiết vì lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô lặp đi lặp lại nhiều năm mà chưa khắc phục được. Do vậy, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý là hết sức cần thiết. Đại biểu Mai Hữu Tín (Bình Dương) cho rằng, khả năng đạt mức tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra trong năm 2012 là 6 - 6,5% khá mong manh do những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước. Cũng theo ông Mai Hữu Tín, quan trọng hơn cả trong năm tới là kiềm chế lạm phát ở mức dưới 10% và nếu đạt được mục tiêu này thì dù tăng trưởng GDP không đạt được 6% cũng đã thành công.

Đại biểu Lê Phước Thanh (Quảng Nam) cho rằng, cần hạn chế chi cho tiêu dùng mà ưu tiên chi đầu tư phát triển; rà soát, sắp xếp lại đầu tư công để bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải; tập trung vốn đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, ưu tiên hàng đầu là hạ tầng giao thông, tính đến kết nối liên vùng. Theo đại biểu, việc đầu tư cho các khu vực kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế cần có trọng tâm, trọng điểm; có chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư.

Theo đại biểu Hà Ngọc Chiến (Cao Bằng), việc tái cấu trúc nền kinh tế cần làm rõ thêm ưu điểm, nhược điểm của việc tái cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực để có những phương án phù hợp, phát huy được hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát cần có lộ trình, biện pháp hợp lý khi điều chỉnh tỷ giá, giá cả nguyên, nhiên vật liệu sản xuất, tránh tình trạng trong một thời gian quá ngắn, quá gần nhau sẽ tạo cú sốc đối với thị trường, làm tăng chi phí sản xuất một cách đột biến. Đại biểu Hoàng Đăng Quang (Quảng Bình) đề nghị việc tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động, yêu cầu các doanh nghiệp cần tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) kiến nghị Chính phủ quan tâm hai vấn đề: Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và xác định ngưỡng an toàn của nợ công. Với điều kiện của nước ta, không thể không vay nợ đầu tư hạ tầng, nhất là từ nguồn ODA, tuy nhiên vấn đề cần đánh giá hiện nay là thất thoát trong đầu tư, tiêu cực và đầu tư kém hiệu quả. Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng để phát huy hiệu quả vốn vay cần nâng cao năng lực quản trị dự án; tập trung tái cấu trúc đầu tư ngân sách nhưng phải định hướng, đầu tư Nhà nước có ý nghĩa là công cụ thúc đẩy thị trường và doanh nghiệp.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thanh (Vĩnh Long), đầu tư công góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và phân bổ lại lực lượng sản xuất từng vùng và lãnh thổ, đề nghị Chính phủ quan tâm cơ cấu lại đầu tư công, hướng tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi bởi đây là yếu tố tiên quyết để khai thác tiềm năng và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đề cập những yếu kém trong đầu tư công, đại biểu Nguyễn Cao Phúc (Quảng Ngãi) cho rằng, đầu tư dàn trải vượt khả năng nguồn vốn đã làm giảm hiệu quả của vốn đầu tư, gây lãng phí lớn, kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Đại biểu nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do cơ chế Trung ương xây dựng danh mục và bố trí vốn cho dự án như vốn trái phiếu Chính phủ, địa phương lại phê duyệt dự án mà các địa phương đều muốn quy mô dự án lớn nên dẫn đến vượt quá khả năng nguồn vốn và công trình bị kéo dài. Vì vậy, cần phải thay đổi quan điểm trong đầu tư về quyết định đầu tư dựa trên khả năng nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên... Đại biểu Nguyễn Cao Phúc đề xuất cần thực hiện minh bạch vốn đầu tư trung hạn và giao cho các ngành, địa phương tự quyết định đầu tư trên khả năng nguồn vốn mới có thể hạn chế được tình trạng đầu tư dàn trải như hiện nay.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter