Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao: Học tập và làm theo Bác phải xuất phát từ trái tim...

Cập nhật: 22-02-2012 | 00:00:00
Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác                  Ảnh: TL- Thưa ông, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị trong hơn 6 tháng qua ở Bình Dương đã có những chuyển biến như thế nào?- Việc triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến nay đã hơn 6 tháng. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những kết quả bước đầu đó là: từ khi có Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 09 để triển khai trong Đảng bộ. Đến nay 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai, các Đảng ủy trực thuộc đến cơ sở đã tổ chức triển khai. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương lần này khác với cuộc vận động trước đây đó là Ban thường vụ các cấp ủy và người đứng đầu của từng cấp ủy trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc học tập này chứ không có Ban chỉ đạo như cuộc vận động trước đây). Ngoài ra 14 Đảng bộ trực thuộc cũng đã thành lập tổ giúp việc và bộ phận này đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai học tập trong Đảng bộ của mình. Nối tiếp cuộc vận động trước đây và kết quả bước đầu trong hơn 6 tháng thực hiện Chỉ thị 03 của Trung ương và Kế hoạch 09 của Tỉnh ủy đã mang lại những chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm của các tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân được nâng cao hơn, thể hiện ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chống lãng phí, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đạt được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng. Một sự chuyển biến tích cực nữa đó là qua học tập thì nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã có những mô hình, những điển hình sáng tạo trong học tập làm theo Bác.- Trong năm 2012, Tỉnh ủy sẽ tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung trọng tâm nào?- Trong năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách mạnh mẽ và đi vào chiều sâu theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Một số việc cần tập trung cụ thể là tiếp tục triển khai 8 nội dung trong Chỉ thị số 03 và Kế hoạch số 03 của Trung ương đã nêu. Trong đó phải tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương của Bác theo Hướng dẫn số 20 ngày 9-12-2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức là rất quan trọng để chi bộ, đảng viên căn cứ vào việc đề ra chuẩn mực đạo đức để đăng ký, phấn đấu, rèn luyện, học tập và kiểm tra cuối năm. Từ khi có Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hướng dẫn rất kỹ các cấp ủy việc tổ chức quán triệt học tập làm theo Bác thì phải triển khai chủ yếu ở chi bộ, ở đảng viên và tùy theo đặc điểm của từng chi bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình mà xây dựng các tiêu chí, các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính của mình, có như vậy mới hết sức cụ thể. Việc xây dựng chuẩn mực này không chờ ở trên gửi xuống mà chủ yếu là từng chi bộ, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, đặc biệt là đồng chí đứng đầu của từng chi bộ phải suy nghĩ để vận dụng xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của chi bộ mình để đề ra từng quý, từng tháng cho đảng viên trong chi bộ đăng ký phấn đấu thực hiện theo những nội dung đã đề ra. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, Ban Thường vụ, chi ủy, đồng chí bí thư phải chuẩn bị nội dung này để sinh hoạt trong chi bộ của mình. Hôm nay (22-2), Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức quán triệt chuyên đề trong năm 2012 đó là học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Ngoài chuyên đề chính này thì tùy đặc điểm tình hình của các chi bộ xem xét xây dựng các nội dung học tập phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ mình. Trong chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2012, ngoài việc đăng ký triển khai thì còn phải chọn những nội dung thiết thực, phù hợp, chọn những việc tương đối bức xúc của từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương để xây dựng chương trình giải quyết những vấn đề bức xúc đó nhất là những vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là những vấn đề cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như làm các thủ tục hành chính. Trong năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, trong quý II sẽ bắt đầu kiểm tra cấp ủy Đảng và các cấp ủy Đảng huyện, thị, tương đương và cơ sở sẽ xây dựng chương trình kiểm tra việc triển khai xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đạo đức, xây dựng điển hình, đăng ký làm theo Bác... gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.- Những yêu cầu nào đặt ra cho các cấp ủy, chi bộ, đảng viên... để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012, thưa ông?- Yêu cầu đặt ra cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên kể cả quần chúng trong năm 2012 là trọng tâm thực hiện chuyên đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của từng đơn vị phải vận dụng sáng tạo. Đối với cán bộ, đảng viên yêu cầu đặt ra là ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung phải luôn luôn thực hiện những nội dung mà mình đã đăng ký học tập làm theo Bác. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 phải xuất phát từ tình cảm, từ trái tim, từ thực tâm của mỗi cán bộ, đảng viên. Có như vậy chúng ta thực hiện việc làm theo tư tưởng tấm gương của Bác mới thật sự đi vào chiều sâu, đi vào cuộc sống.- Xin cảm ơn ông!TRÍ DŨNG (thực hiện)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter