Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung: Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo,thực hiện hoài bão vì quê hương văn minh, hiện đại

Cập nhật: 28-09-2012 | 00:00:00

 Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX, phóng viên Báo Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

- Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2007- 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã kết thúc, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có đánh giá, nhận xét gì về hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong những năm qua?

 - Có thể nói, trong giai đoạn 2007- 2012, cùng với quá trình phát triển nhiều mặt của địa phương, Đoàn Thanh niên (TN) tỉnh nhà đã thực hiện tốt và có nhiều tiến bộ rõ nét trên cả 3 nhiệm vụ chính của tổ chức Đoàn, đó là: Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp TN, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN, Hội Sinh viên; Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua các phong trào hành động cách mạng; Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy và chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoạt động ngày càng có hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, bằng việc triển khai có hiệu quả những chương trình, đề án, mô hình hoạt động phù hợp với từng đối tượng TN, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của TN như: “Nâng cao nhận thức pháp luật cho TN”, “Hỗ trợ TN nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm nghèo và thoát nghèo”, “Đoàn kết tập hợp TN công nhân, TN xa quê tại các khu nhà trọ và trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác” và các phong trào, cuộc vận động khác do Trung ương Đoàn phát động… đã tạo điều kiện thuận lợi để TN rèn đức, luyện tài, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập và lao động, đem tài năng và trí tuệ của mình đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

- Bên cạnh những mặt thuận lợi thì công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đang gặp những khó khăn, thách thức gì, thưa đồng chí?

 - Tổ chức Đoàn và ĐVTN của chúng ta đang đứng trước những khó khăn, hạn chế và thách thức chủ yếu về lý tưởng sống của thế hệ trẻ; về chất lượng tổ chức Đoàn, nhất là ở cơ sở; về phương thức hoạt động và tiếp cận TN của đoàn... Trong bối cảnh hiện nay, những mặt trái của kinh tế thị trường, trong thời hội nhập thế giới sâu rộng và độ mở kinh tế cao của Bình Dương, nếu không có nhận thức đúng đắn, TN dễ mất đi phương hướng; trong khi các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, truyền thống chưa tác động hiệu quả đến đối tượng TN chậm tiến, TN lao động tự do, TN công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn cũng đang là một thách thức không nhỏ trước yêu cầu bảo đảm lực lượng cán bộ kế thừa có đủ trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Công tác kiểm tra, sơ kết, hướng dẫn, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào TN chưa kịp thời.

Bên cạnh những khó khăn chung thì đối với những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh như địa phương chúng ta đã xuất hiện thêm những khó khăn, thử thách mang tính đặc thù đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đó là: kết cấu dân cư, kết cấu xã hội có nhiều thay đổi; đối tượng TN là lao động nhập cư vào Bình Dương ngày càng đông, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; trong khi đó, đây lại là đối tượng rất khó tập hợp vì tính chất công việc và mục đích nhập cư của TN. Tập hợp, phát huy sức mạnh của lực lượng TN này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt phải là của tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn phải tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu giúp cho các cấp ủy Đảng và chính quyền của địa phương lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, chủ động có những giải pháp khả thi để đoàn kết tập hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng TN này rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để trở thành lớp TN sống có lý tưởng, nhân ái, trung thực, hết lòng vì cộng đồng, vì quê hương đất nước.

- Để đáp ứng được những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển hiện nay và trong tương lai của địa phương, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh cần phải làm gì, thưa đồng chí?

- Thứ nhất, tổ chức Đoàn cần nắm bắt các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 để tập trung tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhà. Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn TN thực hiện các chương trình, đề án mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của TN. Bên cạnh đó, Đoàn cũng cần vận dụng tốt các hình thức, phương pháp thích hợp, có hiệu quả để đưa các chương trình, đề án này đến từng cơ sở Đoàn, tạo được sự lan tỏa và thẩm thấu đến từng ĐVTN.

Thứ hai, những năm gần đây, trong các hoạt động của mình Đoàn đã xác định yêu cầu “hướng về cơ sở” và trong nhiệm kỳ mới, Đoàn cần tiếp tục hướng mọi hoạt động về cơ sở, sát với địa bàn dân cư, nhất là quan tâm đầu tư, hỗ trợ để duy trì sức sống, sự thu hút, hiệu quả hoạt động của từng loại hình chi đoàn. Hơn nữa, tổ chức Đoàn không chỉ đại diện cho quyền và lợi ích của ĐV mà còn đại diện cho quyền và lợi ích của TN nói chung; vì vậy, Đoàn cần quan tâm hơn nữa trong việc cùng với xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của TN. Đây sẽ là yếu tố tiên quyết góp phần nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn trong lực lượng TN, trong tham gia nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

Thứ ba, yếu tố con người là hết sức quan trọng trong tổ chức, do đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục chú trọng đến công tác cán bộ và công tác ĐV. Song song đó, thường xuyên rà soát củng cố kiện toàn tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, mở rộng việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp TN, nhất là TN công nhân, TN đô thị, với hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Qua việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng được thế hệ ĐV mới có lý tưởng, trí tuệ cùng lớp cán bộ Đoàn bản lĩnh có năng lực thực tiễn, Đoàn sẽ thực hiện tốt vai trò bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng, chính quyền.

 - Xin đồng chí cho biết, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tập trung vào những vấn đề nào để tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả và chất lượng của công tác TN trong thời gian tới?

 - Để đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ TN mới, phát triển toàn diện, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần thường xuyên quan tâm hơn nữa đến công tác TN và xây dựng Đoàn TN. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ TN nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành một lớp TN ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Các cấp ủy Đảng, nhất là cấp ủy khu ấp cần tránh việc chỉ đạo Đoàn bằng phương pháp áp đặt, cứng nhắc hay “khoán trắng”. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm sâu sát, giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ Bình Dương trong rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 76-Ctr/TU của Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020.

- Nhân dịp Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí có điều gì nhắn nhủ đến các ĐVTN trên địa bàn tỉnh?

 - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đặt niềm tin và dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, kế thừa xứng đáng truyền thống của một tỉnh anh hùng và duy trì, phát triển những kết quả mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tin tưởng rằng với nhiệt huyết, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong môi trường hòa bình, đổi mới, phát triển, tuổi trẻ Bình Dương hãy cùng nhau rèn đức, luyện tài, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại song song với việc phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, để trở thành một lớp người mới, nguồn nhân lực có tri thức, chất lượng cao, tích cực tham gia xây dựng tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 Nhân đây, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc mừng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2007- 2012 và gửi đến Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012-2017) lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc tuổi trẻ Bình Dương tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện trong lao động và học tập, không ngừng tiến công vào lĩnh vực khoa học, công nghệ để lập nên những kỳ tích mới cho quê hương, đất nước, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động của đại hội: “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thực hiện hoài bão vì quê hương văn minh, hiện đại”.

 - Xin cản ơn đồng chí!

 HỒNG NHUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter