Văn bản mới

Cập nhật: 02-01-2013 | 00:00:00
 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Quyết định 56/2012/QĐ-TTg ngày 21-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công. - Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. - Quyết định 59/2012/QĐ-TTg ngày 24-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020. BỘ NGÀNH - Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20-12-2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9- 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng. - Thông tư 38/2012/TT-BCT ngày 20-12-2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. - Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20-12-2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ- CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. - Thông tư 32/2012/TT-NHNN ngày 21-12-2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. - Thông tư 33/2012/TT-NHNN ngày 21-12-2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. - Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24-12-2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. - Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24-12-2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. - Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25-12-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter