Văn bản mới

Cập nhật: 23-12-2013 | 00:00:00
CHÍNH PHỦ - Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17-12-2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. - Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Quyết định 76/2013/QĐ-TTg ngày 12-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. BỘ NGÀNH - Thông tư 20/2013/TT-BTTTT ngày 7-12-2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập. - Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia định, cá nhân và cơ quan có thuê mướn lao động. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG - Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. - Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. - Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. - Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2014. - Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2014. - Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. - Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12- 2013 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. - Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Quy hoạch tổng thể Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. - Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. - Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. - Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. - Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2014. - Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 của về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận TP.Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. - Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2015. - Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với cơ quan thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG - Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 11-12-2013 ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter