Văn bản mới

Cập nhật: 04-11-2017 | 08:28:51

 Chính phủ

 * Nghị định 118/2017/NĐ-CP ngày 26-10-2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng chính phủ

*  Quyết định 44/2017/QĐ-TTg ngày 17-10-2017của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. BỘ NGÀNH l Thông tư 108/2017/TT-BTC ngày 16-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

* Thông tư 115/2017/TT-BTC ngày 25-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

*  Thông tư 116/2017/TT-BTC ngày 25-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 * Thông tư 26/2017/TT-BTTTT ngày 17-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị DECT.

*  Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước .

*  Thông tư 40/2017/TT-BYT ngày 23-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam .

*  Thông tư 46/2017/TT-BTNMT ngày 23-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

*  Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter