Văn bản mới

Cập nhật: 10-03-2018 | 05:23:07

 CHÍNH PHỦ

* Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27-2-2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

* Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28-2-2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.

* Nghị định 26/2018/NĐ-CP ngày 28-2-2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 1-3-2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

* Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 1-3-2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* Quyết định 04/2018/QĐ-TTg ngày 23-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.

* Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

* Quyết định 06/2018/QĐ-TTg ngày 23-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Quyết định 07/2018/QĐ-TTg ngày 23-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Quyết định 08/2018/QĐ-TTg ngày 23-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Quyết định 09/2018/QĐ-TTg ngày 1-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

BỘ, NGÀNH

* Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27-2-2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thông tư 02/2018/TT-BCT ngày 27-2-2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

* Thông tư 01/2018/TT-BCT ngày 27-2-2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter