Văn bản mới

Cập nhật: 24-08-2019 | 08:16:37

 I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14-8-2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15-8-2019 của Chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

II. BỘ, NGÀNH

- Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư 52/2019/TT-BTC ngày 16-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư 14/2019/TT-BTNMT ngày 16-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

- Thông tư 07/2019/TT-BTTTT ngày 16-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.

- Thông tư 08/2019/TT-BTTTT ngày 116-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất.

- Thông tư 09/2019/TT-BTTTT ngày 16-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

III. ĐỊA PHƯƠNG

- Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16-12-2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

- Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương.

- Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter