Văn bản mới

Cập nhật: 23-04-2012 | 00:00:00
Chính phủ  * Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.* Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.* Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.* Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18-4-2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.* Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18-4-2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.Bộ, Ngành        * Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13-4-2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.* Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16-4-2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi.* Thông tư 10/2012/TT-NHNN ngày 16-4-2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG* Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16-4-2012 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19-12-2011 của UBND tỉnh.* Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16-4-2012 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter