Văn bản mới ngày 3-9

Cập nhật: 03-09-2014 | 11:05:05

 * CHÍNH PHỦ

- Nghị định 82/2014/NĐ- CP ngày 25-8-2014 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* BỘ, NGÀNH

- Thông tư 111/2014/TT-BTC ngày 18-8-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013.

- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

- Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19-8-2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Thông tư 27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25-8-2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013, Thông tư 111/2013/ TT-BTC ngày 15-8-2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12- 2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10-1-2013, Thông tư 85/2011/ TT-BTC ngày 17-6-2011,Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26-8-2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

- Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26-8-2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

- Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26-8-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

* UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22-8-2014 của UBND tỉnh Bình Dương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm phát luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.


 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter