Văn phòng cấp ủy: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu

Cập nhật: 18-10-2013 | 00:00:00

 Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương được hình thành từ rất sớm, phục vụ tích cực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, những người làm công tác văn phòng cấp ủy hôm nay không ngừng phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Phục vụ tích cực sự nghiệp giải phóng quê hương

Ngày 10-5-1949, chấp hành Chỉ thị của Xứ ủy Nam bộ, Tỉnh ủy ra quyết định thành lập 3 Ban thuộc hệ Đảng: Ban Văn thư, Ban Tuyên huấn và Ban Tài chính. Ban Văn thư chính là tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy. Đến năm 1950, Ban Văn thư chính thức được nâng lên thành Văn phòng Tỉnh ủy với cơ cấu gồm các bộ phận như: Tổ nghiên cứu, Tổ văn thư đánh máy, Tổ cơ yếu, Tổ liên lạc, Tổ cấp dưỡng và đội công tác.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần rất quan trọng trong công tác chuẩn bị mọi mặt cho Hội nghị cán bộ lần đầu của tỉnh Thủ Biên được tổ chức vào tháng 9-1951 tại Suối Sâu. Trong thời kỳ này, cũng như các cơ quan khác trong tỉnh, cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy đối mặt với rất nhiều khó khăn song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy luôn phấn đấu vượt qua mọi thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm phục vụ kịp thời và đầy đủ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập tỉnh và trong hoàn cảnh phải cùng với cấp ủy di chuyển căn cứ nhiều lần dưới sự đánh phá ác liệt của địch nhưng hoạt động của Văn phòng cấp ủy vẫn duy trì và đã góp phần trực tiếp phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cùng với cả miền Nam thành đồng của Tổ quốc đánh thắng các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn này, nổi bật nhất là Văn phòng đã tích cực phục vụ cho Hội nghị đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh tổ chức tại Sở Trà (Kiến An) giữa năm 1965; phục vụ hội nghị đại biểu của Phân Khu ủy thông qua kế hoạch công tác của Phân khu và bầu lại cấp ủy mới và tháng 7-1970 với nỗ lực phi thường trong việc xây dựng chỗ họp và nhất là hầm ngủ và công sự chiến đấu, phục vụ hậu cần cho hàng trăm người.

Trong thời kỳ này, cán bộ, nhân viên Văn phòng luôn kiên cường chịu đựng, vượt qua mưa bom bão đạn để làm tròn nhiệm vụ. Không ít cán bộ đã hy sinh khi được phân công đi tiền tuyến, đi tìm nơi mua lương thực để phục vụ căn cứ.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu

Sau khi tái lập tỉnh Bình Dương năm 1997, Văn phòng Tỉnh ủy được kế thừa phần lớn về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của Văn phòng Tỉnh ủy Sông Bé trước đây. Đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn và thực tiễn, nhiệt tình công tác. Tổ chức Đảng, công đoàn, chi đoàn thanh niên tương đối mạnh, hoạt động đều, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với công tác chuyên môn. Từ cuối năm 2000 và sau đó là vào cuối năm 2001, một số Ban Ðảng sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII). Từ đó, Vãn phòng Tỉnh ủy làm thêm chức năng tham mưu trong lĩnh vực nội chính, kinh tế và toàn bộ chức năng Ban Tài chính Quản trị trước đây.

Phát huy truyền thống vẻ vang và kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy hôm nay đã và đang tiếp bước bằng sự năng động, sáng tạo, hăng say cống hiến, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tận tâm với công việc, gương mẫu về chấp hành kỷ luật, về lối sống, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy các cấp trong tỉnh.

Từ năm 2010, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, công tác tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên lẫn đột xuất có nhiều tiến bộ. Văn phòng đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác toàn khóa, hàng năm; quy chế làm việc của cấp ủy; phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cấp ủy xây dựng và ban hành các chương trình hành động, quyết định, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch; giúp cấp ủy kiểm tra đôn đốc việc sơ, tổng kết việc thi hành các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhằm rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo. Đồng thời, Văn phòng thực hiện tốt việc văn bản hóa kịp thời các kết luận của cấp ủy; việc thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp và cung cấp thông tin cho cấp ủy; tiếp nhận, phát hành, chuyển giao một khối lượng lớn các văn bản bảo đảm kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy.

Đánh giá và ghi nhận những công lao to lớn đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã 2 lần được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; nhiều cán bộ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan, Liên đoàn Lao động tỉnh… Nhiều năm, Đảng bộ Văn phòng luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kể từ khi thành lập đến nay, tuy tên gọi, hoàn cảnh và điều kiện công tác có lúc khác nhau nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương luôn phát huy truyền thống vẻ vang của mình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. q

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tích cực, chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu giúp việc; bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với cấp ủy bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề mới nảy sinh, nhất là về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc...; tham mưu với các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; thực hiện tốt hơn nữa chức năng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; tiếp tục hiện đại hóa công tác văn phòng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đào tạo bồi dưỡng, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy; xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình cho phù hợp với mỗi tác nghiệp của văn phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa mọi hoạt động của văn phòng cấp ủy ngày càng đi vào chính quy, nền nếp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ.HẬU - H.NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter