Xã Định An (Dầu Tiếng): Quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ cơ sở

Cập nhật: 04-10-2012 | 00:00:00

  Giáo dục thế hệ trẻ luôn được Đảng ủy xã quan tâm đầu tư

Từ công tác cán bộ…

Bí thư Đảng ủy xã Định An Nguyễn Văn Hiệp cho biết, kết quả lớn nhất trong 10 năm qua là trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy xã thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tác phong làm việc cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến ấp.

Có thể nói, việc đổi mới phong cách, tác phong lề lối làm việc thời gian qua của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy tập trung thực hiện có chuyển biến tích cực về tư tưởng nhận thức và trong hành động, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đảng ủy và các chi bộ quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng trước yêu cầu mới như: tổ chức học tập các nghị quyết, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền, thuyết phục làm cơ sở để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng phong phú, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tình hình của đất nước, của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định An Hoàng Thị Thư cho biết, trong xây dựng nghị quyết của Đảng ủy luôn tuân thủ các nguyên tắc của Đảng. Đồng chí chủ trì nêu lên một số nội dung trọng tâm để đảng viên tập trung đóng góp, bàn bạc đi đến thống nhất, đồng thời có đưa ra giải pháp thực hiện và phân công người thực hiện; nhiều ý kiến đóng góp vào việc đề ra nghị quyết tập trung lãnh đạo điều hành cả hệ thống chính trị nên hiệu quả nâng cao rõ rệt, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo được Đảng ủy thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và thực hiện đúng quy trình, sự quản lý của cấp trên về công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, tuyển chọn, sử dụng cán bộ thời gian qua thực hiện nghiêm túc, phát huy được tính năng động, sáng tạo của từng cán bộ, phân công giao việc cụ thể rõ ràng và bố trí cán bộ đúng theo khả năng phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên bổ sung vào nguồn cán bộ của xã những cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

Đặc biệt, việc tuyển dụng, bố trí, luân chuyển cán bộ công chức có căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác. Khi tuyển dụng bố trí cán bộ, luôn chú trọng tiêu chuẩn chung của cán bộ công chức theo quy định.

Bà Thư cho biết, đến nay, xã đã hoàn thành việc quy hoạch gắn với đào tạo cán bộ công chức giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Đồng thời nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, Đảng ủy luôn quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Cụ thể xã đã cử đào tạo cán bộ có trình độ đại học 5 người thuộc các lĩnh vực: xây dựng Đảng, hành chính, luật, quản trị kinh doanh. Vận động 7 cán bộ tự trang bị kiến thức, chuyên môn đạt trình độ đại học. Ngoài ra, xã còn cử đưa đi đào tạo lý luận trung cấp chính trị cho 16 đồng chí, sơ cấp 4 đồng chí, trung cấp thanh vận 3 đồng chí…

Cùng với đào tạo, việc thực hiện thu hút nguồn nhân lực được thực hiện nghiêm túc giúp xã xây dựng, tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước về kinh tế -văn hóa - xã hội trong điều kiện tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ chế quản lý hành chính dân chủ, hiệu quả mang tính chuyên nghiệp

… đến các tổ chức

Bên cạnh công tác cán bộ, Đảng ủy xã thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở cán bộ trong hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ được giao và phải bảo đảm tiến độ đề ra. Thường xuyên đi xuống ấp, địa bàn dân cư, gần gũi để nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh với Đảng ủy về những sự việc có liên quan, trên cơ sở đó Đảng ủy có hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đối với chính quyền, công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng thực hiện cơ chế một cửa, bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm giao tiếp, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, Đề án 30 đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tới giải quyết công việc; Việc quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội luôn được Đảng ủy và chính quyền quan tâm và thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế địa phương phát triển, an ninh trật tự địa bàn được ổn định và giữ vững.

Chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể không ngừng được đổi mới, nâng lên thể hiện: tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, mô hình mới trong việc thu hút, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia, tạo được mối quan hệ gần gũi với cộng đồng dân cư. Nhất là các phong trào hành động cách mạng như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt việc tốt trên các lĩnh vực được tỉnh, huyện biểu dương khen thưởng. Thông qua các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giúp nhau làm kinh tế gia đình” hay “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và trong hành động của nhân dân, thể hiện qua việc đồng thuận chủ trương làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản…

H.NHÂN - Đ.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter