Xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở vững mạnh

Cập nhật: 05-12-2017 | 08:41:06

Trong hệ thống hành chính Nhà nước 4 cấp, chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) là cấp chính quyền gần dân nhất, là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cấp xã là gần dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”.

 Việc xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân trong những năm qua đã tạo động lực mới cho quá trình phát triển xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, năng lực vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương ở một số nơi còn hạn chế. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở ở một số địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, trong thời gian tới cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã bảo đảm đạt chuẩn. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chính quyền cơ sở. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức để nắm chắc về phẩm chất, năng lực, trình độ, làm căn cứ quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới, bảo đảm quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng. Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức chính quyền cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm chất lượng theo hướng chuyên nghiệp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động. Tiếp tục cải cách, cơ cấu lại tổ chức của bộ máy chính quyền cấp cơ sở; phân công, phân cấp mạnh hơn cho các cấp chính quyền để phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển trên địa bàn.

Để phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, thực sự là nền tảng hành chính, việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn đóng vai trò quan trọng. Việc xây dựng chính quyền vững mạnh, gần dân, vì dân thì công tác cán bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân được xem là vấn đề mấu chốt. Cán bộ, công chức cấp xã là những người đại diện cho bộ máy chính quyền gần dân, sát dân nhất nên việc giữ gìn hình ảnh người cán bộ, công chức trong mắt nhân dân càng phải đặt lên hàng đầu. Hình ảnh người cán bộ, công chức mẫn cán trong công việc chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực, gương mẫu sẽ luôn được nhân dân tin tưởng, kính trọng…

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter