Xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm cá nhân

Cập nhật: 08-01-2018 | 08:35:27

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang đồng loạt tiến hành tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, cá nhân gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị năm 2017. Đây là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Sinh thời, khi viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” để tuyên truyền, vận động thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đề cập vấn đề trách nhiệm, đạo đức của một người cách mạng, xác định cụ thể những chuẩn mực của người cách mạng trong từng mối quan hệ với người, với mình, với công việc. Sau khi giành được chính quyền, trong điều kiện Đảng cầm quyền tiến hành xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy Đảng, đảng viên cần phải giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xác định trách nhiệm của những “công bộc của dân”. Trong “Di chúc” để lại cho đời sau, Người tiếp tục nhắc nhở: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu rõ công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm và đạo đức cá nhân là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Mặc dù là việc làm thường xuyên hàng năm, nhưng kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là điểm nhấn, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị không chỉ phù hợp với nhu cầu xây dựng Đảng, mà còn đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có điều kiện nhận diện đầy đủ hơn, sâu sắc hơn để kiên quyết đẩy lùi 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm, đạo đức cá nhân còn thể hiện việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trở thành nhu cầu, động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện. Từ đó xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay

 LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter