Xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân

Cập nhật: 24-10-2013 | 00:00:00

Để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hình chính (CCHC), thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức (CBCC) gần dân, hiểu dân. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gần dân luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm.  

 Cán bộ phường Phú Hòa (TP.TDM) hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ

Chị Trần Thị Hồng Hạnh, cán bộ Văn phòng UBND phường Bình Chuẩn (TX.Thuận An) cho biết, công việc hàng ngày của chị là giải quyết các thủ tục cho người dân. Mặc dù công việc nhiều nhưng chị vẫn luôn cố gắng giải quyết nhanh, hiệu quả; khi người dân chưa nắm rõ các thủ tục thì hướng dẫn cho người dân hiểu và làm đúng các thủ tục theo quy định. Còn anh Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ UBND phường Phú Hòa (TP.TDM) thì nói, làm cán bộ tiếp dân là gần dân nhất. Do vậy đòi hỏi người cán bộ thường xuyên tiếp xúc với dân phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Ngoài những công việc chuyên môn, người cán bộ cần luôn có thái độ tận tình, hòa nhã với người dân. Khi người dân chưa hiểu thủ tục, cán bộ cần giải thích cho dân hiểu để làm đúng, giảm thiểu những phát sinh phiền hà không đáng có. Qua đó tạo niềm tin cho người dân đối với cán bộ và các cơ quan công quyền.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cơ sở, hình ảnh người CBCC tận tụy hướng dẫn, giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục cần thiết đã góp phần tích cực trong công tác CCHC. Để xây dựng hình ảnh người CBCC gần dân, hiểu dân, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng ở cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho CBCC. Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TX.Thuận An) cho biết, với địa bàn đông dân cư, khối lượng công việc giải quyết hồ sơ nhiều, Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo việc thực hiện văn hóa công sở và cách ứng xử trong lúc giao tiếp với công dân khi đến liên hệ công việc. Thông qua các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người CBCC trong công tác tiếp xúc người dân theo hướng gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, giúp đỡ dân làm các loại thủ tục nhanh gọn, tạo hình ảnh người CBCC chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (TP. TDM) cho biết, trong thời gian qua, UBND phường luôn quan tâm đến công tác nâng chất cán bộ làm công tác CCHC. Ngoài việc thường xuyên cử CBCC học tập, nâng cao trình độ, Đảng ủy, UBND phường còn thường xuyên tổ chức cho CBCC học tập các chuyên đề làm theo Bác gắn với công tác chuyên môn, nâng cao hình ảnh người cán bộ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo ông Huỳnh Văn Nhứt, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Uyên, để góp phần làm tốt công tác CCHC, ngoài việc cử CBCC đào tạo, UBND huyện Tân Uyên thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa CBCC với công dân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Bác Hồ luôn có lòng tin vô tận đối với nhân dân. Người luôn coi nhân dân là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bác đã yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Người là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Do vậy, mỗi CBCC cơ sở tự ý thức nâng cao thái độ phục vụ nhân dân là góp phần chung vào việc xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong những mẩu chuyện về phong cách gần dân của Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ cần phải phấn đấu điều chỉnh cách nói, cách làm việc cho hợp lòng dân, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029. fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 

HỒ VĂN

 Cán bộ phường Phú Hòa (TP.TDM) hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ

Xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân

Để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hình chính (CCHC), thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức (CBCC) gần dân, hiểu dân. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gần dân luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm.

Chị Trần Thị Hồng Hạnh, cán bộ Văn phòng UBND phường Bình Chuẩn (TX.Thuận An) cho biết, công việc hàng ngày của chị là giải quyết các thủ tục cho người dân. Mặc dù công việc nhiều nhưng chị vẫn luôn cố gắng giải quyết nhanh, hiệu quả; khi người dân chưa nắm rõ các thủ tục thì hướng dẫn cho người dân hiểu và làm đúng các thủ tục theo quy định. Còn anh Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ UBND phường Phú Hòa (TP.TDM) thì nói, làm cán bộ tiếp dân là gần dân nhất. Do vậy đòi hỏi người cán bộ thường xuyên tiếp xúc với dân phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Ngoài những công việc chuyên môn, người cán bộ cần luôn có thái độ tận tình, hòa nhã với người dân. Khi người dân chưa hiểu thủ tục, cán bộ cần giải thích cho dân hiểu để làm đúng, giảm thiểu những phát sinh phiền hà không đáng có. Qua đó tạo niềm tin cho người dân đối với cán bộ và các cơ quan công quyền.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cơ sở, hình ảnh người CBCC tận tụy hướng dẫn, giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục cần thiết đã góp phần tích cực trong công tác CCHC. Để xây dựng hình ảnh người CBCC gần dân, hiểu dân, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng ở cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho CBCC. Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TX.Thuận An) cho biết, với địa bàn đông dân cư, khối lượng công việc giải quyết hồ sơ nhiều, Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo việc thực hiện văn hóa công sở và cách ứng xử trong lúc giao tiếp với công dân khi đến liên hệ công việc. Thông qua các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người CBCC trong công tác tiếp xúc người dân theo hướng gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, giúp đỡ dân làm các loại thủ tục nhanh gọn, tạo hình ảnh người CBCC chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (TP. TDM) cho biết, trong thời gian qua, UBND phường luôn quan tâm đến công tác nâng chất cán bộ làm công tác CCHC. Ngoài việc thường xuyên cử CBCC học tập, nâng cao trình độ, Đảng ủy, UBND phường còn thường xuyên tổ chức cho CBCC học tập các chuyên đề làm theo Bác gắn với công tác chuyên môn, nâng cao hình ảnh người cán bộ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo ông Huỳnh Văn Nhứt, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Uyên, để góp phần làm tốt công tác CCHC, ngoài việc cử CBCC đào tạo, UBND huyện Tân Uyên thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa CBCC với công dân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Bác Hồ luôn có lòng tin vô tận đối với nhân dân. Người luôn coi nhân dân là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bác đã yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Người là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Do vậy, mỗi CBCC cơ sở tự ý thức nâng cao thái độ phục vụ nhân dân là góp phần chung vào việc xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong những mẩu chuyện về phong cách gần dân của Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ cần phải phấn đấu điều chỉnh cách nói, cách làm việc cho hợp lòng dân, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029. fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn 

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter