Xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

Cập nhật: 22-10-2014 | 08:26:49

Triển khai Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI, Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã có kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” với nhiều giải pháp cụ thể; trong đó nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa trong DN; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Gắn với đặc thù

Ông Trần Văn Mến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối DN cho biết, trên cơ sở Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Đảng ủy khối DN tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, yêu cầu đặt ra là giúp các đơn vị, DN và cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững những nội dung, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp, với các đặc tính cơ bản là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo…

Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống cho CNLĐ. Trong ảnh: CNLĐ tham gia Hội thao “Công nhân khỏe” do Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương tổ chức. Ảnh: T.THẢO

Theo ông Mến, với đặc thù riêng, Đảng ủy khối sẽ đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong các DN; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ gắn với xây dựng khu, cụm công nghiệp văn hóa, khu nhà trọ văn hóa nhằm bảo đảm quyền được hưởng thụ văn hóa của công nhân lao động (CNLĐ) để họ thật sự an tâm làm việc, gắn bó với DN; giáo dục, bồi dưỡng để từng bước hình thành và phát triển văn hóa, văn minh công nghiệp, định hình nếp sống văn hóa tiên tiến, lành mạnh trong CNLĐ, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ chủ nhà trọ”, “Khu nhà trọ văn hóa”… Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 9 cũng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các khu, cụm công nghiệp, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ. Song song đó, Đảng ủy khối cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các DN tham gia xây dựng và phát triển văn hóa trong kinh tế. Cụ thể là việc tham gia xây dựng, phát triển văn hóa; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa trong sản xuất, kinh doanh với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn chữ tín, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động; sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng ủy khối cũng sẽ tạo điều kiện, động viên các DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tạo ra các sản phẩm có chất lượng, uy tín mang thương hiệu của Bình Dương trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, có thể nhận thấy rằng, những thành tựu văn hóa chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, đối với CNLĐ, do thiếu sân chơi, thiếu các thiết chế văn hóa, thiếu thời gian và nhiều DN chưa thực quan tâm đến đồi sống văn hóa tinh thần nên chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho CNLĐ.

Ông Mến cho biết, theo Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy, đến năm 2020, 100% huyện, thị, thành phố sẽ đầu tư hoàn chỉnh các công trình thiết chế văn hóa - thể thao cơ bản và chỉ tiêu này ở xã, phường, thị trấn là 70 - 80%. Hàng năm, có trên 96% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 80% khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, trên 60% ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, trên 50% khu nhà trọ đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa” và 80% “DN đạt chuẩn văn hóa”…

Ông Mến nhấn mạnh, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, Đảng ủy khối đã đề ra các giải pháp phù hợp với đặc thù của khối. Cụ thể, các chi, đảng bộ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, động viên bạn bè, người thân và toàn xã hội tham gia, thực hiện thắng lợi nghị quyết. Đặc biệt, Đảng ủy khối sẽ tập trung vận động các đơn vị DN quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho CNLĐ; hình thành các quỹ đào tạo khuyến học, khuyến tài trong CNLĐ; đồng thời chỉ đạo các tổ chức công đoàn có các giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định trong DN…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter