Xây dựng phát triển nông thôn, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại

Cập nhật: 05-11-2018 | 08:57:41

LTS: Là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, nhưng thời gian qua, Bình Dương cũng đặc biệt chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào “tam nông”, bộ mặt kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của tỉnh không ngừng phát triển, hiệu quả sản xuất liên tục tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn được cải thiện.

Bài 1: Xây dựng nông thôn mới - Động lực cho nông thôn phát triển

Việc tập trung thực hiện có chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm cho chương trình này trở thành động lực phát triển nhiều vùng nông thôn của tỉnh. Qua đó, hạ tầng kinh tế - xã hội các xã nông thôn có bước phát triển mới, đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của các xã NTM đã được đầu tư đồng bộ. Trong ảnh: Đường trục chính đi qua xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo.

46/49 xã đạt chuẩn NTM

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 77-CTHĐ/ TU, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách lớn do Trung ương ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án quan trọng nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương; Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã mang lại kết quả tích cực, trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển của các xã nông thôn của tỉnh.

Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo là một trong những địa phương sớm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh và cũng sớm đạt chuẩn NTM. Kết quả từ chương trình này đã mang lại cho Tân Hiệp những điều kiện phát triển mới, tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân của xã. Đến Tân Hiệp hôm nay ai cũng có thể thấy được sự đổi thay mạnh mẽ của xã NTM này. Những con đường bê tông kiên cố xuất hiện thay thế cho những con đường đất đỏ bùn lầy ngày nào. Những công trình an sinh xã hội được đầu tư khang trang phục vụ tốt cho nhu cầu hưởng thụ của người dân. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã. Từ chương trình này, bộ mặt của xã thay đổi, khang trang hơn, thu nhập của nông dân cũng được cải thiện đáng kể từ những chương trình phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng NTM. Hiện xã chỉ còn 44 hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh, chiếm 3,85% và 45 hộ cận nghèo, chiếm 3,94% theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2018-2020. Kết quả trong chương trình xây dựng NTM tại xã Tân Hiệp là một trong những biểu hiện rõ nhất cho thấy hiệu quả trong việc thực hiện xây dựng NTM của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020, 100% xã nông thôn của tỉnh sẽ đạt chuẩn NTM. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh có 46/49 xã NTM và 2 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Dầu Tiếng và TX.Tân Uyên (trong đó có 1 xã chuyển lên thành phường). Đạt được những kết quả trên là do sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền cùng với đó là sự đồng thuận của người dân. Trong đó, phải kể đến việc tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay xây dựng NTM” và đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã góp phần nâng cao kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn của tỉnh. Tính đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa ước đạt 85,5% (tỷ lệ bê tông hóa, nhựa hóa chiếm 54%); tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%; số xã đạt chuẩn về y tế là 100%...

Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện nay tỉnh đang tập trung đầu tư, hỗ trợ cho 3 xã còn lại là An Bình, Phước Hòa (huyện Phú Giáo) và Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng) sớm đạt chuẩn NTM; trình Trung ương xem xét, công nhận TX.Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Chương trình xây dựng NTM đã mang lại sự đổi thay mạnh mẽ tại các xã vùng nông thôn của tỉnh, đặc biệt là các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM với hệ thống trường học, đường sá… được xây mới hoặc kiên cố hóa đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, việc lồng ghép linh hoạt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với các dự án, chương trình lớn khác của các cấp, các ngành đã giúp cho khu vực nông thôn trong tỉnh khởi sắc mạnh mẽ. Tiếp tục thực hiện chương trình này, các xã đã đạt chuẩn NTM của tỉnh đang thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao vừa được UBND tỉnh ban hành. Thực hiện theo bộ tiêu chí này, các địa phương đạt chuẩn NTM bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí.

TX.Tân Uyên hiện có 6/6 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Thị xã cũng đã được Chính phủ công nhận “Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM”. Trong giai đoạn hiện nay, TX.Tân Uyên đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn thị xã chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đồng thời tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các xã giữ vững các tiêu chí và danh hiệu xã NTM. Ông Đỗ Thành Phước, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền xã cũng đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy, bên cạnh giữ vững danh hiệu xã NTM thì vấn đề nâng cao chất lượng các tiêu chí là rất quan trọng. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường trọng điểm; thực hiện xã hội hóa việc dặm vá, sửa chữa các tuyến đường, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các mặt cho việc sản xuất, kinh doanh của người dân để nâng cao thu nhập”.

Tại huyện Phú Giáo, nhiệm vụ đặt ra cho địa phương này là đến cuối năm 2018 phải đưa 2 xã còn lại đạt chuẩn NTM, bên cạnh đó là nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đạt được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM, cùng với đó là đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền gắn với hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay ở các địa phương để nhân rộng; thực hiện đưa các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM vào đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên và xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để qua đó phát huy hiệu quả chương trình xây dựng NTM với việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Nhờ sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thời gian qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã đạt kết quả rất rõ nét. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của tỉnh được đầu tư phát triển ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên. Với những giải pháp và mục tiêu thực hiện trong thời gian tới, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy các xã nông thôn của tỉnh phát triển, rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị. (Còn tiếp)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020, 100% xã nông thôn của tỉnh sẽ đạt chuẩn NTM. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh có 46/49 xã NTM và 2 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Dầu Tiếng và TX.Tân Uyên.

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter