Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 (1 hình)
Năm 2018, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao tặng cho ba nhà khoa học là tiến sỹ Trần Đình Phong; phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Hùng; tiến sỹ Đỗ Quốc Tuấn.
Quay lên trên free html hit counter