Bình Dương 42 năm - một góc nhìn qua ảnh (NHÓM P.V) (8 hình)
Khu vực Phú Mỹ, Thủ Dầu Một trước ngày giải phóng…
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter