Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08% (1 hình)
Quay lên trên free html hit counter