Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành Đền bia tưởng niệm Thanh niên xung phong (7 hình)
Từ rất sớm, nhiều cựu TNXP Giải phóng miền Nam từ các địa phương dù đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn không quản đường sá xa xôi để đến dự lễ khánh thành. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN
Quay lên trên free html hit counter