Một số hình ảnh trong thời khắc lịch sử huy hoàng của dân tộc Việt Nam (6 hình)
Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Quay lên trên free html hit counter