"Sống hài hòa với thiên nhiên" (10 hình)
Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Danh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017 (ảnh: Xuân Thi)
Quay lên trên free html hit counter