Xứng đáng với vai trò xung kích

Cập nhật: 07-05-2014 | 00:00:00

Trong suốt 65 năm hoạt động, dù mỗi thời kỳ cách mạng đều có những thuận lợi, khó khăn khác nhau, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, toàn thể cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn Thủ Dầu Một (nay là ngành tuyên giáo Bình Dương) đã không ngại khó khăn, vượt qua gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng và nhân dân.

Gian khổ nhưng vẻ vang

Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ngày càng gay go, ác liệt, vào ngày 10-5-1949, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một chấp hành chỉ thị của Xứ ủy Nam kỳ đã thành lập các ban gồm: Ban Văn thư, Ban Tài chính và Ban Tuyên huấn trực thuộc cấp ủy. Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về vật chất, phương tiện, lại phải đối phó với địch nhưng ngành tuyên huấn của tỉnh ngay từ khi ra đời đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần động viên tư tưởng, tinh thần quân dân địa phương trong suốt thời kỳ kháng chiến.

Hoạt động tuyên giáo góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm đưa Bình Dương ngày càng phát triển. Trong ảnh: Thành phố mới Bình Dương - điểm nhấn cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Q.CHIẾN

Với yêu cầu phải tập trung biên soạn cho được một tài liệu học tập có tính phổ thông song vẫn bảo đảm được một số kiến thức cơ bản, tối thiểu về cách mạng, về Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thủ Dầu Một đã làm việc không ngơi nghỉ để cho ra đời một bộ tài liệu học tập bước đầu đáp ứng yêu cầu trên giao. Sau khi hoàn thành biên soạn bộ tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Tuyên huấn tiếp tục chỉ đạo việc học tập tại chức; mặt khác, mở trường chính trị đào tạo cho 300 cán bộ chủ chốt, 50 cán bộ sơ cấp ở tỉnh, huyện, đồng thời tiến hành song song với chiến dịch tuyên truyền về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, ngành tuyên huấn tự hào có mặt trong suốt chiều dài của cuộc trường chinh đánh đuổi kẻ thù giành độc lập, tự do cho dân tộc. Có lúc bị địch khủng bố gay gắt, nhiều cán bộ, nhân viên của ngành hy sinh nhưng cán bộ tuyên huấn vẫn kiên cường hoạt động, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lại cơ sở vật chất để phục vụ công tác của ngành. Những nỗ lực của ngành đã góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thuận: Chìa khóa vàng

Trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ tuyên huấn và hoạt động tuyên huấn nói chung đã tiên phong trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với những đóng góp to lớn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất và Huân chương Độc lập hạng ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngày nay, bên cạnh những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, vẫn còn đó không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước. Đó là những thế lực thù địch trong, ngoài nước tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, chính trị, kinh tế; âm mưu “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… nhằm chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, ngành tuyên giáo xác định nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được ngành quan tâm là tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Đây chính là chìa khóa vàng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng là những người tiếp bước cha anh trên mặt trận tuyên giáo, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm; phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng để nhân dân tin cậy, yêu mến. Có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn giỏi cùng với kinh nghiệm thì mới có thể làm tốt công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao.

* Ông PHẠM VĂN HÒA, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé: Phải biết nói đi đôi với làm

Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, chúng ta chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công nổi dậy để giải phóng miền Nam nên phong trào cách mạng diễn ra rất mạnh mẽ. Dù bọn địch luôn tìm cách đàn áp chúng ta nhưng anh chị em làm công tác tuyên huấn vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

Ngày nay, công tác tuyên truyền lại có vai trò càng quan trọng hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với người làm công tác tuyên truyền thì cần thiết nhất phải có tính trung thực, thẳng thắn, không nói thêm - bớt; nói phải đi đôi với làm. Ngày nay người làm công tác tuyên truyền có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với chúng tôi trước đây là được trang thiết bị máy móc hiện đại, với thời buổi của công nghệ thông tin thì việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước diễn ra nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt là đội ngũ làm công tác này cũng được đào tạo qua trường lớp bài bản, trình độ học vấn cao… Tôi tin rằng, với những điều kiện như thế, ngành tuyên giáo của tỉnh sẽ có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ông HÀ MINH NGHĨA, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé: Người làm công tác tuyên giáo phải sâu sát với dân

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, cuối cùng giang sơn đã thu về một mối. Có được thắng lợi vẻ vang ấy, biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước đã ngã xuống; trong đó, có không ít cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn tỉnh Thủ Dầu Một.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngành tuyên huấn trước đây và ngành tuyên giáo hiện nay tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Dù trong hoàn cảnh nào thì người cán bộ tuyên huấn cần nhận thức rõ mình là người được Đảng phân công làm công tác tư tưởng. Điều đó đòi hỏi người cán bộ tuyên giáo phải tỏ rõ là những tấm gương sáng. Muốn vậy thì phải giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm. Người làm công tác tuyên giáo phải sâu sát với dân, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của dân. Công tác tư tưởng phải luôn chú trọng và chủ động giải quyết những băn khoăn của người dân. Phải biến cái hoài nghi thành tin tưởng; biến lo âu, chán nản thành quyết tâm xốc tới.

* Ông NGUYỄN XUÂN QUANG, nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé: Tuyên truyền là phải cụ thể

Tôi bắt đầu làm công tác tuyên truyền tại Ban Tuyên huấn miền Đông Nam bộ, sau đó là Ban Tuyên huấn tỉnh Phước Thành và đến năm 1965 là cán bộ Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một.

Sau năm 1970, khi tờ báo Phú Lợi bị giặc xóa sổ, cán bộ tuyên huấn Thủ Dầu Một tiếp tục cho ra đời những tờ tin bằng máy in chì. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân viên ngành tuyên huấn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phải nói rằng, điều quan trọng cho những thành công của người làm công tác tư tưởng ngày ấy chính là phương cách làm công tác tư tưởng của những người đứng đầu. Họ đã nói thì sẽ làm và làm cho bằng được; việc gì khó thì mình làm, dễ thì để dân làm. Về đạo đức, từ cái kim, sợi chỉ của dân cũng không được đụng tới; sinh mạng của mình giao cho người dân, đồng hướng cùng dân chứ không đối đầu với họ.

Vai trò của công tác tuyên giáo ngày nay là không thể phủ nhận. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, công tác tuyên huấn phải giải quyết những việc người dân bức xúc, tuyên truyền là phải làm rõ vấn đề để người dân yên tâm; tuyên truyền là phải cụ thể chứ không mơ hồ…

T.THẢO - N.NHƯ - T.LÊ (lược ghi)

 

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter