Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 15-06-2021 | 08:02:50

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Dầu Tiếng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của huyện Dầu Tiếng thời gian qua. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Sôi nổi các phong trào thi đua

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Dầu Tiếng đã thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức các phong trào TĐYN, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức các phong trào TĐYN như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Dầu Tiếng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” hay phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Bảo đảm an toàn sản xuất, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…

Song song đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh trong cả hệ thống chính trị thông qua việc xây dựng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, mô hình “Gần dân, sát dân” đã giúp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… cũng luôn được quan tâm và đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, các cấp ủy trong toàn huyện đã đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên các lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác. Kết quả đó đã tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực trong toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã có những cách làm mới, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công như lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong các giao dịch hành chính; quy định chế độ, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan trong cải cách hành chính.

Tác động tích cực

Theo UBND huyện, trong những năm qua, nhờ tổ chức thực hiện tốt các phong trào TĐYN nên huyện đã huy động đồng bộ nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được nhiều thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, kinh tế huyện phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất trong huyện giai đoạn 2015-2020 đạt 14,42% (kế hoạch 10%), thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm (kế hoạch 55 - 60 triệu đồng).

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Trong đó nổi bật là huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020, bước đầu đạt những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, toàn  huyện có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; huyện được công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM”. Đến nay, toàn huyện đã có 5/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện xác định đi cùng với phát triển kinh tế phải quan tâm đến văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất…”

(Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng)

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua phong trào TĐYN đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực phát triển KT-XH của huyện, như: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đô thị; văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội… Có thể nói, các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành trong huyện đặc biệt quan tâm và thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Dầu Tiếng ngày càng phát triển, văn minh.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện phong trào TĐYN, huyện Dầu Tiếng đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các phong trào theo hướng thiết thực, cụ thể, sát thực tế hơn nữa.

Xác định thi đua là động lực để phát triển, trong giai đoạn 2020-2025, toàn huyện sẽ tích cực tổ chức các phong trào TĐYN trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Đồng thời, huyện sẽ cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, từ đó nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện Dầu Tiếng ngày càng phát triển bền vững.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter