Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

因Covid-19 疫情影响的5200多名客户得到重组债务

2022-06-30 14:15

2022 年上半年,全省 69家信用组织系统的债务余额为 94.7860万亿越盾,其中,各信用组织已对 5218 名客户进行债务重组,贷款余额为 15.0160万亿越盾。

从 2020 年 1 月 23 日至今累计为支持客户渡过难关的新贷款额达到252.8290万亿越盾,期末未偿还客户数为 17106 名客户。

因还款期限重组、减免利息、债务组不变等原因未转入坏账组的客户余额11.3090万亿越盾,受支持的客户1203户。

目前,省内各信用组织正在继续评估和确定受疫情影响的程度,并与客户一起审查和评估生产经营计划,旨在咨询和提供适当的支持。

(青红)

分享
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277271
      [news_title] => 平阳新城国际会展中心(WTC Expo):强势品牌的魅力
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-09 21:42:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-09 21:19:03
      [news_picture] => 1660054743.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277265
      [news_title] => 越南衍生品市场增长超出预期
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-09 17:34:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-09 17:32:40
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277221
      [news_title] => 预计8月31日将在三号越南-新加坡工业园的22公顷场地移交给乐高集团
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-09 10:33:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-09 10:30:37
      [news_picture] => 1660015836.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277216
      [news_title] => 平阳省委书记阮文利会见日本夏普集团领导
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-09 10:33:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-09 09:52:13
      [news_picture] => 1660013533.jpeg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277169
      [news_title] => 加工制造业增长8.4%
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-08 19:55:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-08 17:35:59
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277086
      [news_title] => 开泰银行力争实现在越落实数字化先锋战略的目标
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-07 19:06:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-07 18:59:56
      [news_picture] => 1659873596.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 277067
      [news_title] => 胡志明市和平阳省的潜力、投资经营机会推介会
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-06 16:53:20
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-06 16:52:29
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 276997
      [news_title] => 开发符合标准的原料区——越南大米占领欧盟市场的措施
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-05 16:59:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-05 16:56:44
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 274462
      [news_title] => 使优质大米深入进军东盟市场
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 22:03:04
      [news_createdate] => 2022-06-29 16:44:47
      [news_picture] => 1656495886.png
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 274448
      [news_title] => 平阳省代表团访问日本
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 14:54:45
      [news_createdate] => 2022-06-29 14:53:48
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => cn
      [news_id] => 274391
      [news_title] => 平阳是对“绿色工业”有吸引力的目的地
      [newcate_code1] => economic-cn
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-28 18:05:01
      [news_createdate] => 2022-06-28 18:04:28
      [news_picture] => 1656414267.jpg
    )

)
Quay lên trên