Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In
平阳省天后宫庙会吸引十方游客参加 (7 hình)
2月11日(即农历正月十五)下午,数万名游客纷纷前来土龙木市中心,参加平阳天后宫庙会——平阳省在年内的最大庙会之一。
Quay lên trên free html hit counter