Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Với quan điểm nhất quán và sâu sắc về công tác cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp,

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ qua

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-6-2020.

Quay lên trên free html hit counter